• Dva vlci – Slovíčko pro děti

  Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

  Řekl mu, „Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi dvěma vlky.“

  Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

  Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra“.

  Vnuk o tom přemýšlel a po minutě se zeptal,

  „A který vlk vyhraje?“

  Děti, co byste řekli děti vy? Který vlk vyhraje?

  – „Starý Indián odpověděl: „Ten kterého krmíš.“

  ————————————————————————————————-

  Milé děti, v Bibli čteme, že my všichni žijeme v těle. I Pán Ježíš žil v těle. Žil v takovém těle jako my. V 8. kapitole Římanům ve 3. verši je napsáno, že měl tělo jako má hříšný člověk.

  Ale Pán Ježíš měl Svatého Ducha. A když vy uvěříte v Pána Ježíše, také dostanete Svatého Ducha.

  Naše tělo má sklony chovat se jako ten zlý vlk.

  Galatským 5,19 – 21 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.

  Když uvěřím, pořád ještě žiji ve stejném těle, jako má hříšný člověk, ale mám také Božího – Svatého Ducha.

  Ovoce Ducha Svatého je:

  Galatským 5,22 – 23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

  To působí Boží Duch, kterého v těle máme.

  Tak třeba – v pondělí ráno. Musím vstávat do školy a tomu mému tělu se nechce. Zdá se mi sen, že lyžuji a dělám krásné obloučky. A do toho začne pípat budík. Nejradši bych ho zamáčkl, obrátil se na druhý bok a pokračoval ve spaní. Venku nasněženo, v posteli teploučko. Co říkáte v tu chvíli mamince a tatínkovi, když vás budí??  Taky jim někdy drze odseknete?

  Aha – ale děti, to je, jako kdybyste dali nažrat – kterému vlkovi?

  Ano, tomu zlému. (VZÍT MISKU a postavit ji před obrázek „zlého“.)

  A co by se líbilo Duchu Svatému, co abyste řekli?

  Třeba: „Dobré ráno maminko, dobré ráno tatínku.  Děkuji ti Pane Bože, že mám dobré spaní, že jsem zdravý a že mohu vyskočit z postele.“

  Tak – a to  je, jako když nakrmíte, kterého vlka? (MISKU PŘESUNOUT před obrázek dobrého. )

  Správně – toho dobrého.

  Tak si na to vzpomeňte, až budete zase zítra ráno vstávat. Pěkné pondělí!

  bratr Jan Kočnar

Comments are closed.