• Program Aliančního týdne modliteb v Ostravě 2015

  Den

  Místo bohoslužby

  Čas

  Slovem slouží

  Neděle 4. ledna 2015 Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz
  Nám. S. Čecha 5
  Tram. a trol. Nám. Svatopluka Čecha
  18.00 Petr Polách CB Poruba
  Pondělí 5. ledna 2015 Církev bratrská Ostrava
  Ostrava centrum, 28. října 148
  Tram. Krajský úřad nebo Dům energetiky
  18.00 Radim Toman CASD
  Úterý 6. ledna 2015 Bratrská jednota baptistů Ostrava
  Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
  Tram. Karpatská
  18.00 Vilém Szlauer SCEAV
  Středa 7. ledna 2015 ČCE Ostrava Husovo náměstí
  Třanovského sál
  Trol. Husův sad, tram. Stodolní
  18.00 Bogdan Stepieň ŘKC
  Čtvrtek 8. ledna 2015 Slezská církev evangelická a.v.
  Ostrava Husovo nám. fara SCEAV, Lutherův sál
  18.00 Tomáš Oliverius JB
  Pátek 9. ledna 2015 CASD Ostrava-Svinov
  Stanislavského 391
  Tram. i bus Svinov mosty h.z.
  18.00 Jan Kočnar CB
  Sobota 10. ledna 2015 Církev československá husitská Ostrava Ostrava – Mar.Hory, Kremličkova 7
  Tram. Prostorná
  18.00 Ewa Jelínek CČE
  Neděle 11. ledna 2015 Křesťanské společenství Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1 (bývalá zákl. škola)
  Tram. Karpatská, Aut. Pískové doly
  18.00 Pavel Sikora CČSH

  ATM2015Hospodin dá vyrůst SPRAVEDLNOSTI.

  Alianční týden modliteb na rok 2015 proběhne v týdnu od 4. do 11. ledna 2015. Průvodce ATM si můžete stáhnout na www.ea.cz .

  Letošní název Aliančního týdne modliteb „Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ je převzat z textu proroka Izajáše 61:11. Samotné biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na různé aspekty pochopení, jak Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem Boha, který je kromě jiného i Bohem spravedlnosti.

  Budeme se proto také přimlouvat za náš justiční systém, policii, některé oblasti největší nespravedlnosti, která jistě volá k nebesům po nápravě. Představme si, jak by asi naše země i naše města vypadaly, kdyby většina lidí skrze poznání Krista, jako nejvyššího znamení a tajemství spravedlnosti, byla vnitřně nasměrována k dobru, právu a spravedlnosti. Kdyby se právo valilo jako voda a spravedlnost jako stále proudící potok. Žijeme ve společnosti, která je nedůvěřivá a cynická vůči svým institucím, což vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i radosti. Církev se tomuto trendu musí stavět a do velké míry tak již činí. Přeji vám požehnaný čas během společných modliteb s křesťany z různých církví. Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, že zvláště společné modlitby napříč církvemi mají před Bohem své zvláštní místo. Milost a Pokoj boží přeje

  Mgr. Jiří Unger – Tajemník ČEA

Comments are closed.