• Děti dneška – konference pro pracovníky s dětmi

    Děti dneška - konference

    V sobotu 23.4. od 9 do 16:00 hod v CB Praha Soukenická. Diskuze o postmoderních dětech / Jak vyprávět příběhy dětem / Zpěv na besídce, klubu / Děti s poruchou autistického spektra nebo ADHD.
    Přihlášky do 16.4. Více na www.cb.cz/deti

Comments are closed.