• Pokyny pro ubytované v hostovském pokoji

  1. Vítáme Vás v Ostravě v hostovském pokoji Sboru CB.
  2. Přejeme Vám pěkný a požehnaný čas strávený u nás.

  3. Poplatek za pokoj byl stanoven částkou 200,- Kč/noc.
  4. V pokoji lze ubytovat na základě žádosti max. dvě osoby.
  5. Úhradu za pobyt zaplaťte prosím před odjezdem správci objektu (L. Nyzio), kterému vraťte klíče od pokoje a domu.
  6. Prosíme Vás, abyste udržovali prostory v solidním stavu tak, aby mohl být hned k dispozici dalším zájemcům o ubytování.
  7. Dodržujte v bytě i v objektu obecné bezpečnostní předpisy.

Comments are closed.