• Rozličné zkoušky (Slovíčko pro děti)

  Dobré ráno, děti! Postavte se prosím, budeme trénovat. Zacvičíme si, ano? Přibereme do toho i dospělé. Jste připraveni? Budeme třikrát opakovat jeden biblický verš: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. (Jk 1,2) Výborně!

  Děti, dělá z vás někdo nějaký sport? Rád se dívám na olympijské hry. A víte, co je to fitko? Chodí váš tatínek do fitka? Do fitka se chodí posilovat svaly, cvičit. Sport není špatný. V Bibli, v Novém Zákoně najdeme několik příkladů ze sportu.  Také ve věznici, kde pracuji, mnozí vězni se odreagovávají tím, že hodně posilují. Někteří, když nemohou do posilovny, místo činek si do petlahví napustí vodu, lahve vloží do kbelíku a cvičí na ložnici.

  Vzpěrač si přidává na činku váhu postupně. Teprve, když ji dokáže opakovaně vzepřít, pak mu dovolí trenér přidat si váhu. 

  Vyrůstal jsem se dvěma mladšími sourozenci, o rok mladší sestrou a o dva roky mladším bratrem, později po deseti letech přibyla ještě druhá sestřička.

  Jako malý kluk jsem měl  chuť sportovat, ale moji rodiče nás  v tom moc nepodporovali. Tak jsme si to nahrazovali s bratrem jako kluci na dvorku sami.

  Na dvorku jsme si u hromady písku postavili dva stojany, do nich zatloukli hřebíky a na ně pokládali laťku, kterou jsme přeskakovali. Pak jsme měřili výšku, kterou jsme dokázali překonat. Když přišla ta naše větší sestra, že si to taky chce vyzkoušet, tak můj bratr, který je takový šprýmař, jí položil tu laťku hodně vysoko. Ona se na zlobila: „Pavle, co to děláš, dej to níž! To přece nemohu přeskočit!“ A on ji pak zase tu laťku položil rovnou na zem. Udělal si z ní zase legraci.

  Pán Bůh také cvičí naši víru. Ale Bůh si z nás legraci nedělá. On nám také staví do cesty překážky, říkáme jim zkoušky. Ale pokládá nám tu naši laťku vždy o malý kousek výše, abychom neztratili odvahu a  před skokem se nezarazili, nevzdali to. Bůh chce, abychom se ve víře cvičili, aby naše víra rostla. Bez překážek žádný pokrok neuděláme, bez zkoušek to nejde. Bůh nám nestaví do cesty nepřekonatelné překážky. Nestaví nám laťku tak vysoko, abychom ji nemohli přeskočit, nenakládá nám tak těžkou váhu, abychom ji nemohli zvednout.. Nastavuje nám, jako to dělají správní trenéři, laťku o kousek výš, než byla výška (váha), kterou překonala naše víra. Tak naši víru posiluje a buduje. Tak naši víru trénuje.

  Tak a teď si i my přidáme malý kousek k tomu, co jsme se naučili. Přidáme ještě jeden verš, a opět si to celé třikrát zopakujeme – povstaňte k tomu:

  Jk 1,2 – 3: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.  Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

  Výborně vám to šlo. Tak milé děti, tímhle jsme dnes zase o kousek posílili svoji víru.

   

  Jan Kočnar
  vězeňský kaplan
  Slovíčko pro děti (3.12.2017)

Comments are closed.