• Sjednoceni v modlitbě – 25. 3. 2020 ve 12:00

  Milé sestry, milí bratří,

  modlitba, kterou nás Kristus sám naučil, odjakživa propojuje křesťany napříč fyzickým i časovým hranicím. Křesťané a křesťanky ve všech zemích na světě a ve všech dobách se těmito slovy obraceli a obracejí k Bohu a zvěstují tak příchod Božího království.

  V naší době, kdy je svět tak dramaticky postižený pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě a společně se k Hospodinu obrátili slovy modlitby Otčenáš ve středu 25. března v pravé poledne.

  K této výzvě se připojila i Konference evropských církví a další ekumenická grémia. Ekumenická rada církví v ČR proto vyzývá všechny své členské církve, aby se v tento den ke společné Modlitbě Páně připojily a vyjádřili tak jednotu a společenství, které jsou v dnešním čase tolik zapotřebí.      

  V Praze dne 24. března 2020
  Daniel Ženatý
  předseda Ekumenické rady církví

  Petr Jan Vinš
  generální sekretář Ekumenické rady církví

   

  Ekumenická rada církví v ČR
  Donská 370/5
  101 00 Praha 10

  Mobil: 734 641 687
  E-mail: erc@ekumenickarada.cz

   

   

Comments are closed.