• Cesty požehnání — Já a komunita – 19. 7. 2020 od 9:30 v modlitebně

    Kresťanská spiritualita dává silný důraz na komunitu. Bůh nás zve na cestu, na které se stáváme individuality a ne individualisty. Nelze duchovně růst na podobu Pána Ježíš Krista aniž bychom byli pevnou a vědomou součástí komunity…

Comments are closed.