• STANOVISKO K VAKCINACI PROTI COVID-19

  S jistou naději jsme přijali informaci o schválení vakcín účinných proti C-19 a jejich dostupnosti i v České republice. Rychlost, s jakou byly vyvinuty a sofistikovaná logistika distribuce vakcíny do všech zemí světa vnímáme jako skvělý výsledek nevídaných vědeckých schopností dnešního člověka a zároveň důkaz nutnosti mezinárodní spolupráce a koordinace odpovědných subjektů vzhledem na naléhavost pandemické situace která paralyzuje život lidí na celé planetě víc než rok. Výsledky vědy, které pomáhají lidem, považujeme za projev Boží lásky a milosrdenství, které Stvořitel projevuje všem lidem bez ohledu na jejich víru a náboženské přesvědčení. (Mat 5,45)

  S lítostí sledujeme různé dezinformační kampaně a vznik konspiračních teorií, které zpochybňují nejen vážnost samotného onemocnění C-19 ale taky šíří nebezpečné názory, dle kterých by vakcinace měla být zastavena a ignorována. Tyto názory nepovažujeme za součást odborného diskursu, ale za nebezpečný vliv, který je namířen proti podstatě života a organizovanému fungování společnosti. Dobře si pamatujeme skvělou úroveň epidemiologické strategie bývalého Československa, díky které se nám jako prvním podařilo eliminovat mnohé nemoci v celosvětovém měřítku. V široce diskutované otázce vztahu práva jednotlivce a práva
  společnosti proto považujeme za eticky správné, když se v odůvodněných případech jako je doporučená vakcinace individuální svoboda a právo jednotlivce vyvažuje zájmem společnosti a jejího práva na ochranu jako celku. (1. Kor 6,12)

  Vakcinaci proti onemocnění COVID-19 vidíme jako správnou a obecně potřebnou. Důvěřujeme konziliu našich odborníků, kteří promysleli a schválili vakcinační plán. Je nutno tento plán dodržet, máme-li se dobrat ke kýženému výsledku. Zároveň pozdržení vlastní vakcinace z důvodu toho, aby vakcínu dostal někdo, kdo je ve větší nouzi, považujeme za
  vysoce morální postoj. Jestli je však motivem k takovému postoji vyčkávání, abychom si „ověřili“, zdali je účinnost vakcíny spolehlivá a bez vedlejších účinků, pak se jedná o eticky problémový postoj, který nelze doporučit. (Řím 13,1-2)

  V těchto složitých časech je na nás, abychom byli nositeli pokoje, soudržnosti a laskavého milosrdenství, které nebude jitřit bolest zklamání, bagatelizovat ekonomické ztráty, kterým mnozí z nás každý den čelíme a prohlubovat rozdílnosti názorů mezi námi. Ve světě polarizace
  a radikalizace se hledají lidé smíření. Tudy vede cesta budoucnosti. K pokoji nás povolává Bůh. (1. Kor 7,15)

  Za staršovstvo sboru,

  Tibor Máhrik, kazatel a správce

  12.1.2021 v Ostravě

Comments are closed.