Category Archives: Biblická stezka

Biblická stezka 2009

V sobotu 9.5.2009 jsme byli na již dlouho očekávaném každoročním závodě – Biblické stezce. Tentokrát se konala ve Staříči u Frýdku-Místku. Počasí se vydařilo i přesto, že to tak ráno nevypadalo. Obě naše hlídky se velice snažili a vybojovaly 1. a 13. místo. Moc oběma gratulujeme a první hlídce přejeme hodně úspěchů ve finále.

KNIHY BIBLE

Gn       První Mojžíšova (Genesis)

Ex        Druhá Mojžíšova (Exodus)

Lv        Třetí Mojžíšova (Leviticus)

Nu       Čtvrtá Mojžíšova (Numeri)

Dt        Pátá Mojžíšova (Deuteronomium)

Continue reading… →

ŽALM 1

1  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,

který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon,

nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Continue reading… →