Category Archives: Biblická stezka

KNIHY BIBLE

Gn       První Mojžíšova (Genesis)

Ex        Druhá Mojžíšova (Exodus)

Lv        Třetí Mojžíšova (Leviticus)

Nu       Čtvrtá Mojžíšova (Numeri)

Dt        Pátá Mojžíšova (Deuteronomium)

Continue reading… →

ŽALM 1

1  Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,

který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon,

nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Continue reading… →