KATEGORIE: Kázání

Kázání

 • Milost a pokoj od Boha

  3. 5. 2018 | Kázání

  Tímto pozdravem začíná apoštol Pavel všechny své dopisy. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Tento pozdrav používá i dnešní církev při bohoslužbách. Tímto pozdravem vás zdravím i já. Tato slova však nejsou jen pozdravem, a tento pozdrav není pouhým prázdným slovem. Není to ani žádná zesvětštělá fráze. Je to tlumočení a předávání poselství o Boží milosti a Božím pokoji všem, kteří tuto milost a tento pokoj hledají. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milost a pokoj od Boha
 • Vhodná (velká a nadějná) příležitost

  15. 4. 2018 | Kázání

  Chtěl jsem se dnes s vámi zamyslet nad termínem velká a nadějná příležitost. Nebo taky vhodná příležitost. O velké a nadějné příležitosti píše apoštol Pavel do sboru v Korintu: V Efezu zůstanu až do Letnic; otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost. O vhodné příležitosti pak píše v souvislosti s bratrem Apollem. Sám apoštol na něj naléhal, aby do Korintu již odešel, on však situaci vyhodnotil, že půjde, až nastane vhodná příležitost. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vhodná (velká a nadějná) příležitost
 • Uzdravení syna královského úředníka

  1. 4. 2018 | Kázání

  Ježíš Kristus, Beránek Boží, který přeměňuje vodu na víno, mluví se samařskou ženou a vyhání penězoměnce z chrámu bičem. Dokonce za ním chodí potají představení synagogy.

  Kdo je tento Ježíš a co ode mě chce?

  Žil jeden královský učedník, kterému umíral syn. Moc naděje už mu nezůstávalo. Avšak se k němu dostaly zvěsti o jednom člověku, který má prý velkou moc. Úředníkovi už moc možností, jak svému synovi pomoct nezbývalo a tak se rozhodl tohoto muže navštívit. Cesta z Kafarnaum do Káně mu bez přestávky trvala asi 9 hodin a přibližně 27 km. Dnes si sedneme do auta a tuto vzdálenost ujedeme za chvilku, ale tehdy?

  Byla to víra nebo zoufalství? (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzdravení syna královského úředníka
 • Ovce, vlci, hadi a holubice

  20. 3. 2018 | Kázání

  Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. (Matouš 10,16)
  Bratři a sestry, tento výrok Pána Ježíše není určen pouze apoštolům, misionářům, evangelistům a kazatelům, lidem nebo vedoucím  různých křesťanských služeb,  ale každému člověku, který uvěřil v Pána Ježíše Krista a stal se křesťanem. V tom slově se totiž odráží, jaké postoje by měl každý křesťan v životě zachovávat a podle nich jednat. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ovce, vlci, hadi a holubice
 • Svědectví bývalého vězně

  5. 3. 2018 | Kázání

  Byli jsme čtyři  bratři a jedna sestra. Rodiče nás vychovali jako katolíky. Jedenkrát za rok jsme šli do kostela. To bylo ale všechno. Měl jsem krásné dětství, s tátou jsem chodil na fotbal. Hrál jsem závodně i na vojně, do devatenácti let to bylo pro mě úžasné. Potom to začínalo – (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svědectví bývalého vězně
 • O deseti družičkách

  15. 2. 2018 | Kázání

  Když jsem se modlil a připravoval k tomuto kázání, a když jsem promýšlel podobenství O deseti pannách a ten verš z knihy Přísloví, musel jsem vážně sám sobě položit otázku: Jsem ten pošetilý, kterému došel olej? Který si nevytvořil zásoby? Jsem ten, který přestal radostně zářit? Anebo jsem svévolník, kterému lampa hasne, nebo dohasíná? A když jsem nad tím tak rozmýšlel a byl k sobě upřímný, zjistil jsem, že jsou okamžiky, kdy prožívám ve svém životě světlo, a pak jsou chvíle, kdy si připadám vyhaslý. Máte to taky tak? (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O deseti družičkách
 • Láska

  1. 2. 2018 | Kázání

  Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, tíhněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12:9-10

  O bratrské lásce, snášenlivosti a svornosti se ve světě mnoho mluví. Často slyšíme mluvit o bratrské a vzájemné lásce i lidi, kteří v Boha nevěří! My víme, že je možná jen tam, kde jsou a společně žijí děti živého Boha – Otce. Věřící lidé patří do velké Boží rodiny. Žijeme v ní z Boží milosti a z Jeho lásky smíme brát lásku ke všem svým bratřím a sestrám. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Láska
 • Povolání a vyvolení

  23. 1. 2018 | Kázání

  Vzal jsem na sebe úkol povědět něco ke sborovému verši na tento rok. Je to desátý verš z přečteného oddílu:

  Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 2P 1, 10

  A jako správný pedagog bych měl povědět, jak toto upevňování dělat.
  Měl bych povědět, co to znamená upevňovat své povolání a vyvolení.

  A musím říct, že je to snadné. – Nemyslím tím, že je snadné to splnit. Ale snadné je, dozvědět se, jak toto upevňování dělat – apoštol to totiž o několik veršů dřív podrobně vypisuje. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povolání a vyvolení
 • Rozličné zkoušky (Slovíčko pro děti)

  15. 1. 2018 | Kázání

  Dobré ráno, děti! Postavte se prosím, budeme trénovat. Zacvičíme si, ano? Přibereme do toho i dospělé. Jste připraveni? Budeme třikrát opakovat jeden biblický verš: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. (Jk 1,2) Výborně!

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozličné zkoušky (Slovíčko pro děti)
 • Boží sláva (aneb Žádost synů Zebedeových )

  30. 12. 2017 | Kázání

  Připomínáme si v letošním roce výročí 500 let od vzniku světové reformace a osobu Martina Luthera, který stál u jejího zrodu. Reformace byla reakcí na neúnosný stav středověké církve, jejíž představitelé žel také zaměnili slávu Boží za světskou. Sláva Božích synů se překlopila do slávy světské. Jak tenká je někdy hranice mezi slávou lidskou a Boží slávou, slávou světskou a slávou Božích synů. Je to dobrá příležitost připomenout si i motivy pro naší kaplanskou službu, do které jsme ve věznici postaveni a každodenně do ní znovu vstupujeme.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Boží sláva (aneb Žádost synů Zebedeových )