Za 15 sekund bude obraz automaticky aktualizován na http://www.cb.cz/ostrava/live/obraz.html.