Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2006

Sbor   Dám vám pastýře podle srdce svého, kteří pásti vás budou uměle a rozumně.
Jeremjáš 3,15 (KP)
Staršovstvo   Ti, kdo milují tvůj zákon, těší se z hojného pokoje, nepřijdou k žádnému úrazu. 
Žalm 119,165
Stanice: Bohumín Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
Izaiáš 42,3a  
  Frenštát p.R. Neboj se, toliko věř.
Marek 5,36b
  Loučky n.O. Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
2. Korintským 7,1
  Poruba Až mě potom budeš v soužení volat, já tě ubráním a ty mne budeš oslavovat.
Žalm 50,15
  Suchdol n.O. "Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu." 
3. Mojžíšova 10,3
Besídka   Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
1 Korintským 10,31
Dorost   Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.
1 Korintským 10,31
Mládež   Zvedněte štít víry, jímž byste mohli uhasit všecky ohnivé střely toho zlého. Vezměte také přílbu spásy a meč Ducha, tj. slovo Boží.
Efezským 6,16-17
  tělocvična  
Klub seniorů   Veselte se s Jeruzalémem !
Iz 66,10a
ELIM   A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.
Matouš 21,22
Zpěváci   Ale až se ukáže Kristus, náš život, tehdy i vy ukážete se v slávě.
Koloským 3,4
MAMINEC   Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.
1. Petrova 5,7

Hesla z roku 2005.

Hesla z roku 2004.