• 2.7.2022 od 17h

Zprávy a pozvánky

 • Jarmark 2007

  10. 1. 2007

  netradiční představení služeb a aktivit sboru AHOJAHOJ

 • Vánoční radost pro Ukrajinu

  12. 11. 2006

  Milé sestry, milí bratři,
  V závěru letošního roku 2006 Diakonie Církve bratrské bude pokračovat v projektu Vánoční radost pro Ukrajinu . Radost můžeme udělat baličky, které připravíme, a které budou odvezeny do oblasti Rachivského rajonu v době, kdy na Ukrajině slaví Vánoce, tj v prvních dnech ledna 2007. Budou rozdávány nejen v modlitebnách při bohoslužbách, ale také při návštěvách v chudých rodinách ve spojení s misií. AHOJAHOJ Pro inspiraci uvádíme, co by mohl obsahovat každý balíček pro dítě:
  hračku
  psací potřeby (např. tužky, pastelky, ořezávátko, gumy, bloky, omalovánky, fixy, křídy)
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (např. šampón, mýdlo, kartáček a pasta, hřeben)
  drobné věci: tričko, ponožky, čepici, kšiltovku, rukavice, vlasové sponky
  a gumičky, sluneční brýle,
  dopis dítěti nebo jeho rodině – (v něm může být příjemce nebo jeho rodina oslovena dítětem nebo rodinou, která balíček posílá, můžeme přiložit namalovaný obrázek od dětí s krátkým přáním v češtině, v ruštině nebo angličtině)
  Prosíme Vás, pokud budete do balíčku dávat použité hračky, aby byly maximálně zachovalé a všechny ostatní věci, aby byly nové!!!
  Opět velmi prosíme nedávat do balíčků žádnou sladkost!!!
  Jakékoliv potraviny v balíčcích, objevené na hranicích, přinášejí značné potíže při celních kontrolách. Pokud byste rádi dětem na Ukrajině dopřáli čokoládu nebo oplatky, můžeme je nakoupit přímo v místě.
  Navrhujeme udělat radost balíčkem i starším lidem (na Ukrajině žije mnoho vdov).
  Lze připravit podobné balíčky ale s obsahem pro starší lidi:
  hygienické potřeby – jen v originálním obalu! (šampón, mýdlo, hřeben, krém na obličej, tělový krém, heřmánkovou či jinou bylinnou mast a pod.)
  drobné věci: teplé ponožky, čepici, rukavice, šátek, šálu a pod. z teplého oblečení.
  dopis nebo pozdrav přáníčko na pohlednici
  Prosíme, aby všechny věci byly nové!!! V žádném případě nevkládat potraviny, léky!!! Můžete tím ohrozit dovoz všech dárků!!!
  Počet samolepek pro označení balíčků (dívky a chlapci dětské balíčky, muži a ženy balíčky pro staré lidi) si u nás objednejte buď telefonicky 222 585 733 nebo e.mailem: diakonie@cb.cz, samolepky vám pak pošleme.
  Na systému svozu balíčků a jejich dopravě na Ukrajinu nebudeme nic měnit. Sbory v prosinci odvezou své balíčky na sběrná místa, odkud budou dopraveny do centrálního. Sběrová místa Vám včas sdělíme.
  „Akce „Vánoční radost pro Ukrajinu“ pomáhá vytvářet trvalé vztahy mezi sbory na Ukrajině a našimi sbory. Na základě techto vztahů můžeme začít pracovat na další trvalejší spolupráci jako projekt adopce na dálku“ či projekt spolupráce mezi sbory u nás a na Podkarpatí.
  Současně s touto výzvou Vám zasíláme Zprávu bratra Daniele Fajfra z cesty na Ukrajinu v říjnu 2006.
  Doporučujeme tyto informace vyvěsit na sborových nástěnkách, hovořit o přípravě balíčků s dětmi v besídkách i s dospělými, hovořit o této humanitární pomoci s členy sboru.

  S přáním Božího pokoje za Diakonii Církve bratrské Eva Čenkovičová

 • Pár postřehů z víkendového pobytu mladých rodin na Velké Lhotě(19. – 21. 5. 2006)

  7. 6. 2006

  „Byli jsme ve Velké Lhotě vůbec poprvé a musím říct, že se nám tam moc líbilo. Zvlášť pro rodiny s malými dětmi je to ideální místo. Byl to dobrý čas popovídat si více s ostatními rodiči a vlastně seznámit se s těmi, s kterými sedáváme v neděli při shromáždění „za sklem“. Za to patří díky Bohu i Honzovi a Alici Prudilovým, kteří akci připravili organizačně :o).“
  Vaštylovi Ahoj, partyjo,
  bylo to super setkání „mládeže“ po 10ti letech.Doufáme, že další bude o něco dříve, než za dalších 10 let (podle domluvy by to mělo být už tento rok uprostřed října, tak se těšíme i s našimi drahými polovičkami a ratolestmi!!!).
  Maňásci

  „Víkendový pobyt na Lhotě byl super, pro děti to byl ráj, pro rodiče příjemná změna s možností probrání témat, na která se při běžném setkání nedostává prostor. Příště včas rezervujte místo, bude nabito! Díky Ajko a Honzo :)“
  Bechní

  Fotky z akce najdete zde.

 • 1. 5. 2006 byl odvolán do nebeské slávy náš milý bratr František Mrázek

  3. 5. 2006

  Zemřel v utěšeném stáří, stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu. (1. Mojžíšova 25,8)Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. (2. Timoteovi 4,7)
  V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byl po krátké nemoci odvolán do nebeské slávy náš milý manžel, tatínek, tchán, dědeček, pradědeček, švagr a strýc pan František Mrázek.

  Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě. AHOJAHOJ Rozloučení proběhne v úterý 9.5.2006 v 16:00 v modlitebně Církve bratrské v Ostravě.

 • Setkání na cestě do Emaus

  20. 4. 2006

  Čtení: Lukáš 24,1 ; 36
  Znovu stojíme na prahu velikonoční neděle, neděle všech nedělí. Je to výroční slavnost Kristova vzkříšení. Tak má být i každá neděle týdenní slavnostní připomínkou zmrtvýchvstání Páně. Kristus vstal z mrtvých jistě vstal z mrtvých.Je přirozené, že všichni čtyři evangelisté zaznamenávají triumfální skutečnost, že třetího dne Ježíš, náš Pán, vstal z mrtvých. Protože letos sledujeme velikonoční události především z Lukášova podání, zastavíme se nad zvláštností tohoto evangelia, kterou je příběh o cestě do Emaus (L 24,13-33). Příběh je v centru Lukášova vyprávění o zmrtvýchvstání a hraje v odvíjení jeho myšlenek klíčovou roli. Je zařazen mezi zmatenost, nevěru a rozpačité překvapení apoštolů (L 24,4 a 11-12) a konečné rozplynutí veškeré nevěry, když se Pán Ježíš apoštolům zjevil (v.34 a 41) (Pokračování textu…)

 • ProChrist 2006 ( 20. – 27. 03. 2006 )

  2. 2. 2006

  Srdečně vás zveme na ProChrist to je řada programů, které budou pod mottem Pochybnosti a úžas satelitem přenášeny do více než 1300 míst mnoha evropských zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Slovensko, ) z olympijské haly v Mnichově. Akce se bude konat ve dnech 20. – 27. března 2006. ProChrist se uskuteční již po šesté. A vy můžete být u toho – i u nás v Ostravě v naší modlitebně na ulici 28.října 148. AHOJAHOJ
  Program sestává z hudby, rozhovorů a přednášky faráře Ulricha Parzanyho o tématech života a víry. Akci připravují na lokální i celoevropské úrovni křesťané z různých církví, kteří chtějí společně propagovat víru v Ježíše Krista. Organizátoři ProChrist zvou lidi k víře v Boha. Jde přitom především o otázky týkající se smyslu života, budoucích perspektiv a naděje. Hlavní řečník Parzany je přesvědčen: Ježíš Kristus je skutečností, kterou může každý zakusit!
  Kromě hlavního programu z Mnichova bude na každém z více než 1300 přenosových míst vlastní rámcový program. V ČR se na akci podílí křesťané z těchto církví: Armáda spásy, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Křesťanská společenství, Křesťanské sbory, Slezská církev evangelická a.v., Slovo života. Přípravy běží již teď na plné obrátky.
  20. – 27. 3. 2006 ProChrist budete u toho?

 • PROČ ???

  2. 2. 2006

  Matouš 2,1-6: „Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
  „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“

  Do mozaiky vánočních událostí bezesporu patří zpráva o mudrcích od východu. Tito moudří mužové nám mohou být v mnohém vzorem. Dnes bych se spolu s vámi zamyslel nad jednou základní skutečností našeho lidského života, která nás provází od útlého dětství až do konce života. Jsou to naše otázky vlastně – umění upřímně se ptát… . … hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se Ptali se, kde je ten právě narozený král Židů.
  V období zvídavosti prochází malé dítě etapou, kdy neustále klade otázky. Proč? Proč? (Pokračování textu…)

 • Bůh dává podmínky k úrodě i k duchovnímu rozvlažení

  4. 10. 2005

  Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a příhodně se sytí. Skryješ tvář a propadají děsu, odejmeš jim dech a hynou, v prach se navracejí. (Ž 145,15 a 104,28-29)

  Dnešní neděle, či shromáždění Díkůvzdání je dobrou příležitostí k tomu, abychom si připomněli, že náš nebeský Otec, svatý Bůh dává a chce dát nám lidem to nejlepší. Svědčí o tom už postavení prvních lidí v ráji. Jenže lidé selhali a dopustili se hříchu neposlušnosti vůči Pánu Bohu. Přestože se to neobešlo bez trestu, Bůh hledal znovu cestu k srdci člověka. (Pokračování textu…)

 • David a Goliáš

  18. 3. 2005

  1.Samuelova 17
  Asi 18 km jihozápadně od Jeruzaléma se nachází nenápadné údolí neboli tzv, vádí es-Sant. Na tomto údolí by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se v něm pravděpodobně neudál jeden z nejslavnějších příběhů Bible. Středem tohoto příběhu jsou dvě postavy David a Goliáš. Je to příběh, který dobře znají nejen naše děti, ale také většina lidí na světě. Příběh který v sobě ukrývá mnoho pravd, které však lidé velice často překrucují.
  Podívejme se však na situaci kolem těchto dvou postav…. (Pokračování textu…)

 • Osvobození z Egypta – aneb brána Božího království se nám neotevře, dokud nezavřeme svá zadní vrátka.

  7. 1. 2005

  Úvodní text: Žalm 113 Písně : 7, 3, 177,
  Texty kázání:II Mojžíšova 8, 21-24; 10,8-12; 10,24-26
  Lidské dějiny nám přinášejí celou řadu příkladů, jak vládnoucí garnitura v té či oné zemi zasahovala do života prostých lidí s jediným cílem. Zajistit si co nejdelší a nejpohodlnější přebývání na výsluní moci. V posledních stoletích se sice různé skupiny snažily lidem namluvit jak právě ony to s národem či národy myslí upřímně a vážně, ale (Pokračování textu…)