• 15. 4. 2022

Zprávy a pozvánky

 • Seniorátní sobota v Malenovicích 2020

  22. 8. 2020

 • HOVORY – 1. o vizi našeho sboru

  15. 8. 2020

  Online technologie jsou skvělé, ale osobní setkání nikdy nemůžou nahradit!

  Chceme se proto sejít a popovídat si. Na našem prvním setkání otevřeme téma sborové vize. S tím souvisí to, jak vnímáme sami sebe, jak jsme srozumitelní lidem kolem nás, jaké jsou naše touhy a představy ohledně fungování sborového společenství… a mnohé jiné!

  Zveme všechny, kdo se cítí být součástí tohoto sboru – členy církve, přátelé, sympatizanty i náhodné návštěvníky. Každý jeden je důležitý.

  Hovory budou probíhat formou moderované diskuze. Je skvělé, že k dispozici budou i starší sboru. Věřím, že bude prostor je vyzpovídat.

  Moc se na vás všechny těším.

  Ještě vás prosím o dodržení epidemiologických nařízení.

  Tibor Máhrik
  kazatel

 • Rozloučení s Erichem Šlapou

  28. 7. 2020

 • Cesty požehnání — Já a komunita – 19. 7. 2020 od 9:30 v modlitebně

  19. 7. 2020

  Kresťanská spiritualita dává silný důraz na komunitu. Bůh nás zve na cestu, na které se stáváme individuality a ne individualisty. Nelze duchovně růst na podobu Pána Ježíš Krista aniž bychom byli pevnou a vědomou součástí komunity…

 • Cesty požehnání — Já a důvěra – 12. 7. 2020 od 9:30 v modlitebně

  10. 7. 2020

  Učednictví je pojem, kterého obsah je dnešnímu člověku vzdálený. Ale učit se „něco“ od „někoho“ to stále platí. Na cestě požehnání se učíme od Pána Ježíše Krista, jenomže to „učení“ nejsou jenom informace ale jde o bytostní formování člověka…

 • Cesty požehnání — Já a důvěra – 5. 7. 2020 od 9:30 v modlitebně

  4. 7. 2020

  Důvěra je klíčový rozměr křesťanské spirituality. Nejenom ve vertikále směrem k Bohu ale i v horizontále směrem k lidem.  Bůh rozdává své duchovní dary, aby Boží lid rostl a nesl ovoce. Církev proto nesmí být „one man show“ ale důležité je, abychom dokázali delegovat odpovědnosti i jiným…

 • BOHOSLUŽBY PRO VEŘEJNOST

  16. 6. 2020

  S ohledem na pozitivní vývoj situace COVID-19 s radostí nabízíme nedělní bohoslužby otevřené pro veřejnost za dodržení všech platných nařízení tak, jak se budou měnit a aktualizovat. Prosíme, aby jste ve vlastním zájmu tyto informace sledovali a řídili se podle nich.

  Každý je srdečně zván ke slyšení Božího slova, duchovního zamyšlení a zpěvûm duchovních písní. 

  Tibor Máhrik
  správce

 • 2. 6. 2020 – Jakub Klamka

  5. 6. 2020

  Ve úterý 2. 6. 2020 se Magdě a Davidovi Klamkovým narodil syn Jakub (2720g, 50 cm).

  Zpet do fotogalerie.

 • Cesty požehnání — Já a odvaha – 7. 6. 2020 od 9:30 v modlitebně

  5. 6. 2020

  Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli proaktivní a uplatňovali mandát, kterým nás pověřil zde, na zemi. Bez odvahy to nepůjde. Právě odvaha vede člověka do prostoru, ve kterém startuje aktivita, produktivita a kreativita veškeré činnosti …

 • Bůh v nás — Letniční bohoslužba díkůvzdání – 31. 5. 2020 od 9:30 v modlitebně

  30. 5. 2020

  Letnice tak, jak se událi v Jeruzaléme před téměř 2000 lety, patří k událostem v křesťanské naraci, které se těžce dá věřit jenom tak. Bez Ducha svatého to nelze. A právě o to jde…