Zprávy a pozvánky

 • Effatha v Ostravě

  2. 10. 2018

  V neděli 14. 10. 2018 jste srdečně zváni na koncert Effathy v naší modlitebně.

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ŘÍJEN 2018

  1. 10. 2018

  11.10.     Prezentace práce organizace ranné péče v Ostravě – vedoucí organizace Vlaďka Salvetová

  24.10.     Nepál –  Šárka Šorfová 

 • 16. 09. 2018

  20. 9. 2018

  [Not a valid template]

 • Potáborové setkání ARCHY 2018 – Tajuplný ostrov

  14. 9. 2018

 • Křty a přijetí do sboru

  2. 9. 2018

  Dne 2.9.2018 byli pokřtěni a přijati do sboru sestra Tereza Debnárová a bratři Martin Debnár a Petr Šimpach.

  [Not a valid template]

 • Seniorátní sobota

  2. 9. 2018

  Dne 1.9.2018 jsme společně strávili požehnaný čas spolu s okolními sbory našeho seniorátu na KAMu v Malenovicích. Hosty byli i bratři Jiří Schneider a bratr předseda CB David Novák.

  [Not a valid template]

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ZÁŘÍ 2018

  1. 9. 2018

  12.9.     Setkání v kavárně – prezentace sociálních služeb v Ostravě s Ing. Zbyňkem Pražákem

   

  26.9.     Výlet autobusem Kroměříž – květná zahrada


  Letáček ZÁŘÍ 2018

 • Seniorátní sobota 1.9.2018

  29. 8. 2018

 • Podobenství o „perle“

  5. 6. 2018

  Mt 13,45-46 : „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“

  Při setkání zástupců sborů CB našeho seniorátu se host, kazatel ze Švédska zeptal: Jak tomu rozumíte vy? Jako možný výklad je, že  obchodníkem je zde Bůh a perlou člověk:

  L 9,25:  Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Boží Slovo porovnává na „vahách“ cenu člověka a cenu stvoření. Z tohoto textu vyrozumíváme, že jeden člověk má pro Pána Boha větší cenu, váhu, než celý svět, celé ostatní stvoření.

  A tak se chci s vámi podělit o další myšlenky, ke kterým mě inspiroval pro mě nový pohled – „na člověka jako na toho, kdo je v podobenství tou perlou..“

  (Pokračování textu…)

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ČERVEN 2018

  1. 6. 2018

  Středa 13. 06.          Cestopis – Zuzana Pavelková

   

  Středa  27. 06.          Předprázdninové setkání v kavárně

  Letáček ČERVEN 2018

 • Dětský den s KOPRem

  23. 5. 2018

 • seminář kazatele Pavla Černého k pastoraci (nejen) pro staršovstvo – 26.5.2018

  23. 5. 2018

  Dovoluji si připomenout seminář kazatele Pavla Černého k pastoraci, na který jste všichni pozváni.

  Děkuji všem, kteří jste se již přihlásili a prosím všechny další, aby zvážili své možnosti a připojili se. Pokud jste se už nahlásili, je vše OK. Pokud byste se chtěli také účastnit, přihlaste se prosím zavčas. (budeme zajišťovat občerstvení a potřebujeme začátkem příštího týdne do 22.5. upřesnit počet účastníků).

  Termín semináře: sobota 26.5.2018

  Téma: “Královské kněžstvo v pastýřské službě”.

  Zahájení v 10 h.

  Předpokládané přednášky 2-3 h;

  rozhovory vč. občerstvení 1,5-2 hod.

  Konec 14-15 h.

 • Letní tábor KOPRu 2018 pozvánka

  21. 5. 2018

  V termínu 15.-24.7.2018 probíhá letní stanový tábor KOPRu, u Slezské Harty.
  Ještě máme několik volných míst.
  Cena 2900,-Kč/dítě.

  Pokud máte zájem o účast vašeho dítěte/dětí na táboře KOPRu, pište nebo volejte 739 600 648.
  Fotografie z táborů v uplynulých letech (2013, 2014, … 2017) najdete ve fotoalbu na stránkách KOPRu http://www.cb.cz/ostrava/kopr

  S pozdravem
  hlavní vedoucí
  Jirka Šimpach
  tel. 739 600 648

  KOPR = Klub Otců Pro Rodinu
  http://www.cb.cz/ostrava/kopr

 • Otevřít nebo zavřít?

  20. 5. 2018

  Bratři a sestry,  kdo jste pozorně naslouchali oběma textům, které jsme četli, tak jste si mohli všimnout, že u obou se tam mluví o dveřích. V knize Genesis je Kain Hospodinem varován: „Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“  A v tom druhém textu, v knize Zjevení, slyšíme zase výzvu našeho Pána: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ To je krásné zaslíbení. (Pokračování textu…)

 • Tábor ARCHY – Tajuplný ostrov – poslední volná místa

  15. 5. 2018

  V termínu 15.-28.7.2018 probíhá letní stanový tábor ARCHY – Tajuplný ostrov, v Podlesí u Budišova nad Budišovkou.
  Máme ještě pár volných míst.

  Více informací najdete na web ARCHY – www.cb.cz/ostrava/archa .

  Bližší informace u Jany Fojtíkové (728 382 386, jana.fojtikova@volny.cz )