• 2.7.2022 od 17h

Zprávy a pozvánky

 • Návštěva před Velikonocemi

  15. 4. 2020

  Do nemocničního pokoje vchází skupina křesťanů navštívit vězeňského kaplana. Tři z nich jsou bývalí vězni. Pacienti mou profesi znají a vidí, jak bývalí narkomani otvírají Bibli, čtou z ní, modlí se a při odchodu mě objímají. Jejich nadšení je nakažlivé, modlitby vroucí, svědectví horlivé. (Pokračování textu…)

 • Summit KoronAkademie 2020

  15. 4. 2020

  Milí kolegové!

  KAM v úzké spolupráci s naším Odborem mládeže a dalšími denominacemi připravil právě pro tuto dobu skvělou vzdělávací akci pro vedoucí mládeží i běžné mládežníky. V OM jsme se shodli na tom, že byste o tom měli vědět, protože někteří z vás jste zapojeni do práce s mládeží, případně vás určitě zajímá, jak tuto práci na svém sboru právě v tomto prapodivném období podpořit.

  „Summit KoronAkademie 2020“

  Vzdělávací akce (nejen) pro mládež vysílaná ve formě webinářů přes Zoom
  Termín: čtvrtek 16. 4. od 14:00 do 18:30
  Formát: Na výběr bude 3×3 bloků 20ti minutových a 4×2 bloků 45ti minutových seminářů, ke kterým se můžete přihlásit přes Zoom – je jen na vás, jestli využijete 1 seminář, nebo všechny!
  Obsah: Na výběr bude celé spektrum inspirativních seminářů pokrývající oblasti praktických dovedností, budování osobnosti, ale i ducha. Program najdete v příloze.
  Prosím, využijte této nabídky investice do našich mládeží a povzbuďte k účasti vaše mládežníky, případně se spolu s nimi zúčastnili i vy osobně. Podívejte se do přílohy nebo na facebook OM a vyberte si seminář dle svého zájmu. 

  Více informací najdete v průběhu času na facebooku v události: facebook.com/events/250005689461016/

  Mějte se hezky
  Roman Toušek a Odbor mládež

 • Velikonoční bohoslužba – on-line – 12.4.2020 od 9:30

  11. 4. 2020

 • Velkopáteční odpolední bohoslužba

  10. 4. 2020

  Velkopáteční bohoslužba proběhne se zpožděním v 18:00 , počkejte prosím.

 • Jak to bylo? Prázdný hrob — Tibor Máhrik

  8. 4. 2020

 • Velikonoční výzva ERC a ČBK

  7. 4. 2020

  Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,

  ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

  Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

  Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.

  Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání

  Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

 • Já a víra / Nedělní bohoslužba 5.4.2020

  4. 4. 2020

 • 2. 4. 2020 – Marie Nyzio

  2. 4. 2020

  Ve čtvrtek 2. 4. 2020 se Markétě a Lukášovi Nyziovým narodila dcera Marie (3420g, 49 cm).

   

 • Teologická kavárna – Dokonalé království – Tibor Máhrik – 1. 4. 2020

  1. 4. 2020

 • Tajemný Ježíš – Ježíš Světlo Světa / Nedělní bohoslužba 29.3.2020

  28. 3. 2020