Zprávy a pozvánky

 • POJĎME DÁL II.

  18. 3. 2020

 • POJĎME DÁL I.

  18. 3. 2020

 • Pastýřský dopis Davida Nováka

  18. 3. 2020

  Milé sestry, milí bratři,

  jen málokdy v našich životech a sborech měla slova Pána Ježíše Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14,27) takovou naléhavost! Mnozí z nás zřejmě prožívají jisté chvění, možná i děs, co přijde. Jsme jako společnost, ale i jako církev a sbory, ve zcela nové situaci a jen těžko předvídat, co bude dál. (Pokračování textu…)

 • Robert a Aneta

  15. 3. 2020

  Sobotní březnový večer 2019, klubovna sborového domu Církve bratrské v Českém Těšíně.  V polstrovaných sedačkách spolu s vězeňským kaplanem sedí před zraky třiceti mladých lidí čtyři bývalí vězni. Po jejich vyprávění o tom, jak se ve vězení rozhodli pro Krista, vstává Aneta, hezká romská žena, Robertova manželka. Líčí, jak poté, co uvěřil, nemohla jeho změnu přijmout. Vadilo jí to nejen při návštěvách ve věznici, ale i po jeho propuštění, když už měla tátu jejich dvou společných dětí po třech letech konečně zase doma. Chtěla ho mít takového, jaký byl dřív. (Pokračování textu…)

 • Nedělní bohoslužba ON-LINE

  12. 3. 2020

  Drazí přátelé,
  s ohledem na vážnost situace v naší zemi a vyhlášení vlády o nouzovém stavu v České republice rušíme až do odvolání veškeré akce organizované v našich prostorách včetně bohoslužeb. Nedělní bohoslužby budou slouženy on-line a vysílány na internetu pro každého, kdo má zájem. Najdete je na youtube (https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCcQ9C7yXdUWXLO4k_qdMPMQ).

  Dr. Tibor Máhrik, správce 

  Církev bratrská
  28. Října 148, Ostrava
 • Stanovisko Rady CB k riziku epidemie

  11. 3. 2020

  Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání, které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás všech.

  V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28–29), ale v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem a solí světu (Mt 5,13–16).

  Tváří v tvář dnešní situaci, doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respektovat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.

  Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a poplašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí výzvu ke zkratkovému chování, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.

  Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se přimlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

 • Bruslení s KOPRem 2020

  29. 2. 2020

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – BŘEZEN 2020

  25. 2. 2020

  11. 3.  Beseda s pamětníky – Manželé Žídkovi

  25. 3.  Indie – cestopis – Martina Valchářová

   

   Letáček BŘEZEN 2020

   

 • 02. 02. 2020 – nové staršovstvo

  20. 2. 2020

  Zpet do fotogalerie.
 • Šťastné setkání pod Lysou

  15. 2. 2020

  Za Radimem mě na lůžkovou část zdravotního oddělení Věznice Ostrava-Heřmanice poslal jiný romský vězeň, strýc jeho ženy Edity. V posledním výkonu trestu, před nímž vydržel na svobodě třináct let, se recidivista Radim (44) ocitl už pošesté, tentokrát na dosud nejdelších šestadvacet měsíců. (Pokračování textu…)