• 2.7.2022 od 17h

Zprávy a pozvánky

 • Klub seniorů ELIM – Jak udělat svět lepší – 6.4.2022

  1. 4. 2022

 • Svoboda není samozřejmost – 2. 4. 2022

  31. 3. 2022

 • Výzva předsedy Rady Církve bratrské Davida Nováka k zapojení se do modlitebního řetězce za Ukrajinu

  19. 3. 2022

  Milí přátelé, sestry, bratři,

  chtěl bych Vám za sebe a za celou Radu CB poděkovat za obrovské nasazení, které mnozí projevujete v souvislosti s válkou na Ukrajině. Způsobů, jak pomoci těžce zkoušené Ukrajině, je celá řada, a jedním z nich je i modlitba. Společně procházíme 40 dny s Biblí, v rámci kterých se připravujeme na Velikonoce.

  Pojďme se jako církev spojit i na modlitbách skrze modlitební řetězec, který proběhne od 21. 3. do 31. 3.

  Kdokoliv se může zapsat do přiložené tabulky, zároveň je možné v odkazu „nástěnka“ psát různé modlitební náměty. Když jsem přemýšlel, jakým textem tento řetězec uvést, dal jsem si do vyhledavače slovo „modlitba“. Poté jsem zadal slovo „volám“. Najednou jsem nevěděl, jaký text vybrat.

  „Volám“ je silný výraz, zabarvený emocemi, silnou touhou, někdy bolestí, naléhavostí, někdy zmatkem. Mám za to, že „volám“ dobře vystihuje naše modlitby v souvislosti s Ukrajinou a vším, co se okolo této války odehrává.  V Žalmu 69, 4 žalmista vyznává: „Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až mi zrak vypovídá.“

  Pojďme v tomto modlitebním řetězu volat do umdlení. Jako jednotlivci, ale i jako celá církev. Připojme se tímto k proudu modliteb miliónů křesťanů na celém světě, kteří se přimlouvají, aby tato šílená válka skončila. Zároveň můžeme přidávat i další modlitební náměty, jak nás Pán Bůh povede.

  Za RCB
  David Novák

  Modlitební řetěz:
  https://tinyurl.com/rozpis-cb

  Nástěnka:
  https://tinyurl.com/modlitby-cb

 • TÁBOR ARCHY – M*A*S*H 2022 (3. – 16. 7. 2022)

  11. 3. 2022

  Přihláška zde: Tabor_ARCHY_MASH2022
  Více na https://cb.cz/ostrava/archa/

 • BRUSLENÍ s KOPRem – 26. 02. 2022

  24. 2. 2022

 • 22. 01. 2022 – Rozloučení s Jiřím Fojtíkem

  24. 2. 2022

  Zpet do fotogalerie.
 • MAMAklub – 03.02.2022

  2. 2. 2022

  Více na faceboku

 • Rozloučení s Jiřím Fojtíkem

  18. 1. 2022

  Rozloučení s Jiřím Fojtíkem budeme také přenášet
  online v sobotu 22.1.2022 od 14:00 na https://cb.cz/ostrava/zive/

   

  Kondolence a vzpomínky na Jirku Fojtíka
  můžete vkládat přes tento formulář: https://forms.gle/whSCjtg3BLFBrV1u7

 • 18.-20.2.2022 – Operace wolfram

  7. 1. 2022

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2022

  5. 1. 2022

  V neděli 02. 01. 2022 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2022.

  Sbor Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
  Římanům 12, 9
  Staršovstvo Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
  Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
  Izajáš 41, 10 
  Sesterstvo Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi
  a bezelstní jako holubice.
  Matouš 10, 16 
  Malá Besídka Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
  Izajáš 51, 11
  Velká Besídka Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Filipským 4, 6-7
  Dorost Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost
  a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu.
  Efezským 5, 9-10 
  Mládež Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
  Koloským 4, 5 
  Klub seniorů Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
  1. list Janův 4, 18 
  Hudební skupina Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
  Kazatel 9, 10  
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Vězeňská péče

  Hesla na rok 2020