• Každý čtvrtek 1.10.-17.12.2020 v 18:00

Zprávy a pozvánky

 • 31. 12. 2017 – Silvestr

  9. 1. 2018

  Zpet do fotogalerie.
 • 24. 12. 2017

  9. 1. 2018

  Zpet do fotogalerie.
 • Alianční týden modliteb – OBNOVA CÍRKVE

  8. 1. 2018

  Obnova církve

  Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat. (T.S. Eliot, Skála)

  Den Místo bohoslužby Slovem slouží Čas
  Neděle  

  7. ledna

  Bratrská jednota baptistů Ostrava
  Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32  
  Tram. Karpatská
  Jan Kočnar                     

  CB Ostrava-centrum

  18.00 hod.
  Pondělí      

  8. ledna

  Českobratrská církev evangelická Ostrava,  
  Husovo nám. 4, Třanovského sál
  Trol. Husův sad, Tram. Stodolní
  Petr Polach

  CB Ostrava-Poruba

  18.00 hod.
  Úterý    

  9. ledna

  Křesťanské společenství Ostrava
  Ostrava-Písk. doly, V Zálomu 1, bývalá základní škola                               
  Tram. Karpatská, Bus Pískové doly
   Bohuš Sikora

  AC Ostrava

     

  18.00 hod.
  Středa    

  10. ledna

  Církev bratrská Ostrava                
  Ostrava centrum, 28. října 148               
  Tram. Krajský úřad  nebo   Dům energetiky
   Ewa Jelinek

  ČCE Ostrava

     

  18.00 hod.
  Čtvrtek  

  11. ledna

  Slezská církev evangelická a.v. Ostrava,  
  Husovo nám. 4, Lutherův sál                                          
  Trol. Husův sad, Tram. Stodolní  
  Filip Furst

  CASD Ostrava

  18.00 hod.
  Pátek     

  12. ledna

  Církev adventistů sedmého dne Ostrava
  Ostrava-Přívoz, Trocnovská 725/20           
  Tram., Bus. i Trol.  Sad B. Němcové  
   Pavel Taska

  SCEAV Ostrava

   

  18.00 hod.
  Sobota

  13. ledna

  Církev bratrská Ostrava – Poruba,
  Žilinská 1889/13 Ostrava-Poruba   
  Tram. Sokolovská či  vozovna Poruba,  Bus. Nám. Družby, Bajkalská             
   Antonín Kratochvíl

  KS Ostrava    

  18.00 hod.
  Neděle

  14. ledna

  Apoštolská církev, Ostrava – Přívoz,
  Palackého 25
  Tram. Důl Odra, Bus. Na Mlýnici
   Tomáš Oliverius

  JB Ostrava

  18.00 hod.
 • Bruslení s KOPRem 2018

  7. 1. 2018

  Klub Otců Pro Rodinu vás zve na:

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – Leden 2018

  6. 1. 2018

  Středa 10.01.          Nový začátek v kostce  

  Karikaturistka Olga Pazerini
   

   

  Středa  24.01.          Thajsko

  Ing. Tibor Máhrik  

  Letáček Leden 2018

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018

  2. 1. 2018

  31. 12. 2017 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2018.

   

  Sbor Snažte se upevňovat své povolání. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  2.Pt 1, 10
  Staršovstvo Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1.Kr 2, 2-3
  Sesterstvo Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
  Jan 10, 27-28
  Besídka Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
  Izajáš 44, 22
  Dorost Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
  Genesis 17, 1
  Mládež Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  Deuteronomium 6, 5
  Klub seniorů Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18, 7
  Chválící sk. /
  zpěváci
  Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
  Římanům 15, 2
  KOPR Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!“
  2 Paralipomenon 15, 7
   CB Trojka Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
  Jan 8, 31-32

  Hesla z roku 2017.

 • Boží sláva (aneb Žádost synů Zebedeových )

  30. 12. 2017

  Připomínáme si v letošním roce výročí 500 let od vzniku světové reformace a osobu Martina Luthera, který stál u jejího zrodu. Reformace byla reakcí na neúnosný stav středověké církve, jejíž představitelé žel také zaměnili slávu Boží za světskou. Sláva Božích synů se překlopila do slávy světské. Jak tenká je někdy hranice mezi slávou lidskou a Boží slávou, slávou světskou a slávou Božích synů. Je to dobrá příležitost připomenout si i motivy pro naší kaplanskou službu, do které jsme ve věznici postaveni a každodenně do ní znovu vstupujeme.

  (Pokračování textu…)

 • Futsalový turnaj v Odrách

  29. 12. 2017

 • 17. 12. 2017 – Vánoční slavnost

  21. 12. 2017

  Zpet do fotogalerie.
 • Advent 2017

  20. 12. 2017

  Vstoupili jsme do období Adventu – očekávání, na jehož konci si budeme připomínat první příchod Božího syna na naší zem. Blíží se svátky, od kterých očekáváme radost, pokoj a klid. Tak to vlastně čteme i na mnoha místech: „Vánoce – svátky míru a pokoje“.

  O Vánocích si většinou připomínáme stále tytéž události z Bible a to, co s příchodem Pána Ježíše souvisí. A přece o každých Vánocích klademe důraz na něco jiného. Také podle toho, co námi hýbe nebo co nás znepokojuje třeba ve společnosti, ve které žijeme. A to vše z pohledu události, která se stala na začátku našeho letopočtu … . Nakonec nám vždycky zůstane ta jediná jistota, která je neměnná: Bůh zůstává stále stejný, jako i Boží Syn zůstává stejným Spasitelem (zachráncem) světa, který se narodil v Betlémě za okolností nám všem známým a přesto podivuhodným způsobem. (Pokračování textu…)