• Potáborové setkání ARCHY

Zprávy a pozvánky

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018

  2. 1. 2018

  31. 12. 2017 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2018.

   

  Sbor Snažte se upevňovat své povolání. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  2.Pt 1, 10
  Staršovstvo Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1.Kr 2, 2-3
  Sesterstvo Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
  Jan 10, 27-28
  Besídka Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
  Izajáš 44, 22
  Dorost Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
  Genesis 17, 1
  Mládež Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  Deuteronomium 6, 5
  Klub seniorů Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18, 7
  Chválící sk. /
  zpěváci
  Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
  Římanům 15, 2
  KOPR Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!“
  2 Paralipomenon 15, 7
   CB Trojka Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
  Jan 8, 31-32

  Hesla z roku 2017.

 • Boží sláva (aneb Žádost synů Zebedeových )

  30. 12. 2017

  Připomínáme si v letošním roce výročí 500 let od vzniku světové reformace a osobu Martina Luthera, který stál u jejího zrodu. Reformace byla reakcí na neúnosný stav středověké církve, jejíž představitelé žel také zaměnili slávu Boží za světskou. Sláva Božích synů se překlopila do slávy světské. Jak tenká je někdy hranice mezi slávou lidskou a Boží slávou, slávou světskou a slávou Božích synů. Je to dobrá příležitost připomenout si i motivy pro naší kaplanskou službu, do které jsme ve věznici postaveni a každodenně do ní znovu vstupujeme.

  (Pokračování textu…)

 • Futsalový turnaj v Odrách

  29. 12. 2017

 • 17. 12. 2017 – Vánoční slavnost

  21. 12. 2017

  Zpet do fotogalerie.
 • Advent 2017

  20. 12. 2017

  Vstoupili jsme do období Adventu – očekávání, na jehož konci si budeme připomínat první příchod Božího syna na naší zem. Blíží se svátky, od kterých očekáváme radost, pokoj a klid. Tak to vlastně čteme i na mnoha místech: „Vánoce – svátky míru a pokoje“.

  O Vánocích si většinou připomínáme stále tytéž události z Bible a to, co s příchodem Pána Ježíše souvisí. A přece o každých Vánocích klademe důraz na něco jiného. Také podle toho, co námi hýbe nebo co nás znepokojuje třeba ve společnosti, ve které žijeme. A to vše z pohledu události, která se stala na začátku našeho letopočtu … . Nakonec nám vždycky zůstane ta jediná jistota, která je neměnná: Bůh zůstává stále stejný, jako i Boží Syn zůstává stejným Spasitelem (zachráncem) světa, který se narodil v Betlémě za okolností nám všem známým a přesto podivuhodným způsobem. (Pokračování textu…)

 • Rozloučení s Františkem Maňáskem

  19. 12. 2017

 • Klub senioru v roce 2017

  19. 12. 2017

  Zpet do fotogalerie.
 • K adventu

  12. 12. 2017

  Mílí přátelé, bratři a sestry,

    jsou před námi šedivé dny, kdy se stále více stmívá, slunce ztrácí svou sílu a většinou jej ani nevidíme pro husté mlhy. Přicházející chlad se snaží vplížit i do našich domácností. Nemám tohle období příliš rád. Jakoby s usínáním přírody přichází i na člověka únava, vyčerpanost, všelijaké chmury. Na druhou stranu si myslím, že z určitého úhlu pohledu jsme na tom mnohem lépe, než generace před námi. Nejsme někde ve středověku, někde na celou zimu zapadlí sněhem a bez elektřiny, tepla ve svých domovech dosáhneme celkem snadno otočením termostatu a na sehnání obživy máme dostupných obchodů až běda. (Pokračování textu…)

 • Vánoční TROJKA

  5. 12. 2017

 • Vánoční dorost 2017 (15.-16. 12. 2017)

  1. 12. 2017