• Každý čtvrtek 1.10.-17.12.2020 v 18:00

Zprávy a pozvánky

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ÚNOR 2016 – aktualizováno

  30. 1. 2016

  KLUB_SENIORU_02_2016
  10.2. Jak se žije české menšině v zahraničí Mgr.Ewa Jelínek

  24.2. Střední Asie Cestopis

  Přednášky začínají vždy v 15.00 hod. v kavárně.

  Kavárna otevřena od 13.30 – 15.00 hod

  Setkání v březnu bude 9.3. a 23.3.

  letáček – klub senioru ÚNOR 2016

 • 21.-24. 01. 2016 – Legoprojekt

  28. 1. 2016

  [Not a valid template]

 • Volba nového staršovstva

  25. 1. 2016

  V neděli 24.  1 2016 proběhla volba nového staršovstva. Zvoleni byli tito bratři:

   • Jan Kočnar
   • Jan Pokorný
   • Jiří Šimpach
   • Karel Fojtík
   • Lukáš Nyzio
   • Teo Jersák
   • Josef Bárta
   • Jakub Mrázek
 • 03. 01. 2016 – křest a přijetí za členy

  16. 1. 2016

  V neděli 03. 01. 2016 byli pokřtěni a přijati za členy:

  • Natálie Bovová,
  • Sylva Štiglerová,
  • Kristýna Halfarová,
  • Dominika Bechná,
  • Karolina Lanczová,
  • Marek Bova,
  • Daniel Neuwirth,
  • Jeroným Kočnar

  [Not a valid template]

 • Legoprojekt 2016

  12. 1. 2016

  Společně budeme stavět Legoměsto !!

  legoprojekt-2016

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – LEDEN 2016

  5. 1. 2016

  KLUB_SENIORU_01_201613.1. Trénování paměti Mgr.Martina Vaštylová

  27.1. Voda p.Olga Pazerini

  Přednášky začínají vždy v 15.00 hod. v kavárně.

  Kavárna otevřena od 13.30 – 15.00 hod

  Setkání v únoru bude 10.2. a 24.2.

  letáček – klub senioru LEDEN 2016

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2016

  2. 1. 2016

  31. 12. 2015 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2016.

  Sbor Hospodin je Bohem práva. Blaze těm, kdo Ho očekávají.
  Izajáš 30,18
  Staršovstvo Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
  1.Tim. 6, 11
  Malá besídka Všechny, kdo Ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
  Žalm 145,20
  Střední besídka Je mi známo, Hospodine, že cesta nezávisí na člověku ani jistota kroku, na tom, kdo jde.
  Jeremiáš 10,23
  Velká besídka Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout.
  Genesis 4,7
  Dorost K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.
  Žalm 102, 18
  Mládež Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.
  Lukáš 12, 34
  Klub seniorů Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením.
  Žalm 119, 71
  Doprovodná sk. /
  zpěváci
  Všechny, kdo Ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
  Žalm 145, 20
  KOPR Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
  1. Janova 5, 4
  Vězeňská služba Dbejte na má nařízení a dodržujte je, Já jsem Hospodin, Já vás posvěcuji.
  3.Mojž 20, 8
  Trojka Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On sám bude jednat.
  Žalm 37, 5

  Hesla z roku 2015.

  Hesla z roku 2014.

  Hesla z roku 2013.

  Hesla z roku 2012.

  Hesla z roku 2011.

  Hesla z roku 2010.

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.

 • 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio

  31. 12. 2015

  [Not a valid template]

 • 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio

  30. 12. 2015

  Ve středu 30. 12. 2015 se Markétě a Lukášovi Nyziovým narodil syn Daniel (4050g, 54 cm).

 • Alianční týden modliteb 2016

  30. 12. 2015

  Radost, kterou vám nikdo nevezme

  ATM_2016Ježíš nám zanechal radost, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Jsme ale lidem radosti, o kterém mluvil Izajáš? Je-li spasení spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém, ptám se někdy, proč i v církvi nevypadáme poněkud spaseněji. Ne, nejde mi o „halelujácké“ happy-clappy křesťanství, ale o radost hluboce zakořeněnou v poznání Boha i jeho krásy, velikosti a moci. Alianční týden modliteb, který proběhne 3. – 10. ledna 2016, bude právě o této nezničitelné radosti. Podkladem biblických zamyšlení pak budou jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly Matoušova evangelia, kterými Ježíš boří zažité mýty o tom, co to znamená mít šťastný život – být blahoslavený. Blahoslavenství jsou vyjádřením ryzí milosti v Kristu. Radosti, kterou neuhasí žádný pláč, nespravedlnost, zneužívání druhými, bezmoc, pronásledování nebo smutek. Radosti, kterou nám nemůže nikdo a nic vzít.

  Zveme vás ke společným modlitbám s dalšími sbory a církvemi. Buďme lidem veselí a radosti – společně.

  Jiří Unger (Tajemník ČEA)

  Materiály k ATM si můžete stáhnout zde.
  Program Aliančního týdne modliteb 2016 v Ostravě

  Den

  Místo bohoslužby

  Čas

  Slovem slouží

  Neděle 3. ledna 2016 Římskokatolická církev Ostrava-Přívoz
  Nám. S. Čecha 5
  Tram. a trol. Nám. Svatopluka Čecha
  18.00 František Pekárek AS Poruba
  Pondělí 4. ledna 2016 Církev bratrská Ostrava
  Ostrava centrum, 28. října 148
  Tram. Krajský úřad nebo Dům energetiky
  18.00 Ewa Jelínek ČCE
  Úterý 5. ledna 2016 Bratrská jednota baptistů Ostrava
  Ostrava-Zábřeh, Závoří 101/32
  Tram. Karpatská
  18.00 Petr Polách CB Poruba
  Středa 6. ledna 2016 ČCE Ostrava Husovo náměstí
  Třanovského sál
  Trol. Husův sad, tram. Stodolní
  18.00 Radim Toman CASD
  Čtvrtek 7. ledna 2016 Slezská církev evangelická a.v.
  Ostrava Husovo nám. fara SCEAV, Lutherův sál
  18.00 Jan Kočnar CB
  Pátek 8. ledna 2016 CASD Ostrava-Svinov
  Stanislavského 391
  Tram. i bus Svinov mosty h.z.
  18.00 Jaromír Jandl KS Ostrava
  Sobota 9. ledna 2016 CB Ostrava – Poruba
  Žilinská 1889/13 Ostrava-Poruba,
  Z. tram. Sokolovská, vozovna Poruba, bus: Nám. Družby, Bajkalská
  18.00 Jiří Marek BJB
  Neděle 10. ledna 2016 Křesťanské společenství Ostrava Zábřeh, V Zálomu 1 (bývalá zákl. škola)
  Tram. Karpatská, Aut. Pískové doly
  18.00 Bogdan Stepieň ŘKC