• 4.10.2020 od 17:00 v Libresu

Zprávy a pozvánky

 • 23. 11. 2014 – 7 dní modliteb

  25. 11. 2014

  Právě probíhá 7-dní modliteb (23.- 29. 11. 2014)

  [Not a valid template]

 • Přijď království Tvé

  25. 11. 2014

  Jako křesťané se modlíme slovy, která nás učí Pán Ježíš: … „přijď království Tvé…“ Jak tomu rozumíme? Copak Boží království není, neexistuje? Mnohé z toho, co prožíváme a vidíme kolem sebe a ve světě nás skutečně může naplňovat přesvědčením, že Boží království je jen mýtus.

  V evangeliích na mnoha místech čteme o Božím království. P.Ježíš v podobenstvích, aby to lépe vysvětlil sděluje svým posluchačům co mají chápat pod pojmem „království Boží“.

    Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6:10 (Pokračování textu…)

 • Vyslyšení proseb v modlitbách

  25. 11. 2014

  Když jsem byl odveden na vojnu, začala mě zaměstnávat otázka, jaké to bude, až budu na vojně a já se nebudu moci dostat do shromáždění. Přiznám se, že jsem si to nedokázal představit. Tenkrát ke mně nejvíce promlouvala slova z Žalmů 27 a 42.

  „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.“ Žalm 27,4-5

  „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“ Žalm 42,2-3 (EP) (Pokračování textu…)

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – PROSINEC 2014

  24. 11. 2014

  KLUB_SENIORU_12_2014

  3.12. udělená milost – svědectví Romana Geciho a vězeňský kaplan Jan Kočnar

  10.12. Brazilie – RNDr.Bogdan Walek Ph.D.

  17.12. Předvánoční setkání s tombolou

   

  Zveme na Adventní večery vždy v neděli v 17 hod v sále CB

   

  Požehnané vánoční svátky a Nový rok 2015 všem seniorům přeje Elim

  letáček – klub senioru PROSINEC 2014

  Začínáme 14.ledna 2015

 • Impulsy – Bůh v plénkách

  22. 11. 2014

   impulsy_11_2014_vPozvánka na impulsy_11_2014

 • Adventní večery 2014

  19. 11. 2014

  adv_vecery_2014Pozvánka zde – Advent_vecer_2014

 • 7 DNÍ MODLITEB

  14. 11. 2014

  MODLÍME SE ZA RODINY

  7 dní modliteb MALYZveme tímto jednotlivce, rodiny, skupinky, mládeže i celé sbory, aby se připojili k prvnímu ročníku akce s názvem 7 dní modliteb, která volně navazuje na dnes již tradiční akci 40 dní s Biblí. 7 dní modliteb startuje v neděli 23. listopadu 2014.

  V sboru Církve bratrské v Ostravě můžete k modlitbám využít následující inspiraci:

  MODLITEBNÍ NÁSTĚNKA VE VESTIBULU MODLITEBNY

  MODLITEBNÍ SNÍDANĚ:

  Připojte se ke společným modlitbách místo snídaně doma. Každý den od pondělí 24.11. do soboty 29.11. vždy od 6:30 se modlíme v modlitební místnosti. Odejít můžete podle toho, kdy Vám začíná práce nebo musíte do školy.

  MODLITEBNÍ ŘETĚZ:

  Chcete-li se zapojit do modlitebního řetězu za naše rodiny, zarezervujte si svůj čas v modlitební místnosti (klubovna v přízemí modlitebny). Místnost je v provozu od neděle 23.11. 18hod. do soboty 29.11. 18hod. vždy od 6:30 do 23:00. V nočních hodinách držíme modlitební řetěz doma.

   

  REZERVACE MODLITEBNÍ MÍSTNOSTI

  MODLITEBNÍ TÉMATA: (Pokračování textu…)

 • FISHNET THANKSGIVING

  14. 11. 2014

  FISHNET THANKSGIVING,

  22.11.2014 ve sborové kavárně. 

  Celodenní program plný her, znalostních kvízů, příležitostí povídání s rodilými mluvčími, tradicí ke dni Díkůvzdání, aktivit venku i vevnitř. Přihlášky zasílejte na sdruzeni@fishnetsro.cz .

 • Chvála seniorského věku

  13. 11. 2014

  Seniorský věk, ve kterém se mnozí právě nacházíme, se také někdy poeticky nazývá „podzimem života“. Musím se nejdříve vyznat z toho, že podzim, a teď myslím na roční období, je mým oblíbeným ročním obdobím. Zamiloval jsem si podzim v době, kdy jsem jako mladý inženýr nastoupil na stavbu přehrady na řece Morávce v Beskydách, kterou opodál vidíme. Zima na stavbě bývala dlouhá a trochu drsná, jaro zase bylo plné čtvachtanic, které znásobovaly desítky aut brázdících rozbahněnou zem. V létě auta a těžké stroje vířily prach a já sám velmi těžce snáším vedro. Tím více jsem měl rád podzim. Beskydské svahy Slavíče nebo Travného zářily na podzim nádhernými zlatými barvami listnatých stromů. A já jsem si uvědomoval, že žádný mistr štětce by nedovedl takovou nádheru namalovat. Kromě toho podzim má také období, kterému říkáme babí léto, kdy paprsky slunce ještě příjemně hřejí, tak trochu člověka šimrají, ale už nepálí. Proto podzim miluji a zvláště zde v Beskydech. (Pokračování textu…)

 • ADASH – koncert na rozloučenou

  13. 11. 2014

  Srdečně zveme na mimořádný koncert ADASH.ADASH_poster_cb

  Po návratu z turné po Izraeli zazpívá Adash v pondělí 17. 11. 2014 v 17:30 v naší modlitebně.
  Vstupné dobrovolné. (ADASH – pozvánka )