• Každý čtvrtek 1.10.-17.12.2020 v 18:00

Zprávy a pozvánky

 • Velikonoční výzva ERC a ČBK

  7. 4. 2020

  Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,

  ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

  Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

  Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.

  Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání

  Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

 • Já a víra / Nedělní bohoslužba 5.4.2020

  4. 4. 2020

 • 2. 4. 2020 – Marie Nyzio

  2. 4. 2020

  Ve čtvrtek 2. 4. 2020 se Markétě a Lukášovi Nyziovým narodila dcera Marie (3420g, 49 cm).

   

 • Teologická kavárna – Dokonalé království – Tibor Máhrik – 1. 4. 2020

  1. 4. 2020

 • Tajemný Ježíš – Ježíš Světlo Světa / Nedělní bohoslužba 29.3.2020

  28. 3. 2020

 • Hlásané Království – živě

  25. 3. 2020

 • Ohlašované království

  25. 3. 2020

  Jedním z aspektů reality Božího království je to, že je ohlašované. Lidé jsou o něm průběžně informování. Obdobně, jak to zažíváme s pandemii COVID-19. Informace přichází a někdo je bere vážně, někdo jenom na 1/2 ucha a někdo zcela ignoruje…

   
 • Sjednoceni v modlitbě – 25. 3. 2020 ve 12:00

  25. 3. 2020

  Milé sestry, milí bratří,

  modlitba, kterou nás Kristus sám naučil, odjakživa propojuje křesťany napříč fyzickým i časovým hranicím. Křesťané a křesťanky ve všech zemích na světě a ve všech dobách se těmito slovy obraceli a obracejí k Bohu a zvěstují tak příchod Božího království.

  V naší době, kdy je svět tak dramaticky postižený pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě a společně se k Hospodinu obrátili slovy modlitby Otčenáš ve středu 25. března v pravé poledne.

  (Pokračování textu…)

 • Tajemný Ježíš – Ježíš vykládá zákon / Nedělní bohoslužba 22.3.2020

  22. 3. 2020

 • Všechno má svůj čas (Duchovní zamyšlení kazatele T. Mahrika)

  21. 3. 2020