Oznámení

Obrázek uživatele Honza

BOHOSLUŽBY OBNOVENY

Milí přátelé,
s vděčností oznamujeme, že bohoslužby probíhají v obvyklém čase, v 9,30 hod, bez omezení.
Těšíme se na shledání.
Pán Bůh ať je s Vámi, chrání Vás, potěšuje a žehná Vám.

Staršovstvo sboru