Poradenství

Možná právě procházíte složitou životní situací a nemáte si s kým o tom promluvit. Ztráta někoho blízkého, zdravotní problémy, nešťastná láska, deprese, závislosti, problémy v rodině, zaměstnání nebo ve škole. Nezoufejte, protože v tom nemusíte být sami. Přijďte si o tom popovídat.

Nabízíme možnost bezplatného rozhovoru. Stačí si předem domluvit termín, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

"Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni."
Bible, Evangelium podle Matouše 5,4

Těšíme se na setkání s Vámi!


Ondřej Kyml
kazatel ve Sboru Církve bratrské v Písku

Tyršova 435/15, Písek
tel. +420 737 158 486
poslat email