Dobrovolnická pomoc při mimořádných událostech

Středisko humanitární a rozvojové pomoci při Diakonii ČCE ve spolupráci s Radou CB nabízí zejména VŠ studentům, ale i dalším zájemcům možnost zapojit se do dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (např. povodně) a školení dobrovolníků pro tuto pomoc.

Dobrovolníci 
Velkou pomocí při mimořádných událostech jsou právě dobrovolníci. Dobrovolníci se při mimořádných událostech obvykle zapojují po zásahu složek Integrovaného záchranného systému nebo v součinnosti s nimi.

Kdo se může stát dobrovolníkem
Dobrovolníkem se může stát kdokoli, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Podmínkou je dosažení věku 18 let, vážný zájem o pomoc druhým lidem v nouzi a souhlas s registrací v databázi dobrovolníků Diakonie ČCE.

Jak může dobrovolník pomáhat

  • odklízení následků mimořádných událostí (např. čištění domů, odklízení bahna, otloukání omítek apod.) v případě povodní;
  • psychická podpora zasažených;
  • zjišťování potřeb občanů;
  • distribuce vysoušečů, příp. materiální pomoci.

Školení dobrovolníků – příprava na zásah při mimořádné události
Školení bývají jednodenní nebo vícedenní. Jejich cílem je připravit dobrovolníky na konkrétní činnosti spojené s humanitární pomocí při mimořádných událostech, případně si zopakovat již nabyté znalosti a zkušenosti.

Každý, kdo je přihlášen jako dobrovolník do systému humanitární pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické, se může zúčastnit každoročního školení.

Školení se mohou účastnit lidé starší 17 let. Podmínkou účasti je vážný zájem o pomoc druhým lidem v nouzi, vůle se na tuto pomoc připravovat a souhlas se zařazením do databáze dobrovolníků Diakonie ČCE. Takto evidovaným dobrovolníkům budou zasílány aktuální informace, budou zváni na všechna školení a budou kontaktováni vždy v případě nutnosti pomoci při likvidaci následků mimořádných událostí.

Kontakt, informace a přihlášky 
Další informace získáte a přihlášky do dobrovolnického programu zasílejte na níže uvedený kontakt: Aleš Čejka, e-mail sekretariat@cb.cz, tel. 222 318 131.

Více o dobrovolnickém programu zde.