Variabilní symboly

číslo bankovního účtu: 219 782 086 / 0300

VARIABILNÍ SYMBOL SPEC. SYMBOL
1100 – dary, desátky členů rod. číslo bez koncovky
1200 – dary, příspěvky nečlenů rod. číslo bez koncovky
1300 – dary, příspěvky organizací
3100 – platby za výuku angličtiny tel. číslo
3200 – platby za E-camp – rodinný tel. číslo
3300 – platby za E-camp – mládež tel. číslo
3400 – platby za Letní pobyt tel. číslo
3500 – platby za tábor dorostu tel. číslo
3800 – platby za Zimní pobyt tel. číslo
3900 – platby za pobyt mládeže tel. číslo
5100 – příspěvky na sociální fond tel. číslo
5200 – příspěvek pro Bowdenovy tel. číslo