Konference Den pro rodinu

Kde a kdy: Poděbrady > Bétel, sobota 11. dubna
Hlavní řečník: Mgr. Hana Imlaufová, psycholožka z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze
Přihlášky: u Petra Geldnera nejpozději do 6. 4.
Kromě odborných přednášek bude zajištěn také program pro děti, včetně společné tvůrčí části pro rodiče s dětmi.

Program:
9.30–10.00 Zahájení konference, biblický úvod, modlitby a písně
10.00–12.00 Jak vést děti k morálním hodnotám – přednáška a diskuse
12.00–14.00 Oběd a kreativní čas – aneb rodina společně vyrábí erb
14.00–15.30 Jak hovořit s dětmi v rodině o sexu – přednáška a diskuse
15.30–16.00 Ukončení konference, informace o dalších akcích odboru a píseň

Cena: 100 Kč pro dítě, 150 Kč pro dospělé (s obědem)
Platba + plakát viz na: https://portal.cb.cz/2015-den-pro-rodinu