Velikonoce

* v pátek 3. dubna bude Velkopáteční bohoslužba se začátkem v 18:15 (nebude Awana ani Exit!)

* v neděli 5. dubna časně ráno bude modlitební setkání při východu slunce (podobně jako třeba v Ochranově), tedy od 6:15 a po něm společná snídaně

* při Velikonoční bohoslužbě bude vysluhována večeře Páně (nikoliv až druhou neděli v měsíci)

Podrobněji v PDF.