Kurz ETS „Základy etiky“

V březnu proběhne na půdě našeho sboru kurz ETS na téma Etika, který povede kazatel Jan Hábl. Bude zahrnovat vyučování po celou sobotu 19. března, nedělní kázání se také dotkne tohoto tématu a kurz bude zakončen po společném nedělním obědě.

Anotace semináře
Člověk nějak jest a nějak být má. Ale jak? „Nůž má být ostrý, provaz pevný, les voňavý, řeka má být čirá“, říká mudrc (Aristoteles). Ale kdo má být člověk? Jedná se o etickou otázku. A nesnadnou otázku. Otázku charakteru, otázku dobra a zla, lidskosti, morálky. Hlas, který říká „měl bych“, provází člověka v každé roli a situaci – ať už jsem rodič, byznysmen, zaměstnanec, politik či prezident.

Náš učitel národů, J. A. Komenský, kdysi vznesl tuto otázku: „Kterak učiniti, aby člověk nejen věděl, co je dobré, ale též chtěl dobré, a také činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?“ Vědět, chtít, činit – poznání, vůle, jednání. Nejen na oko, nejen před lidmi, ale před sebou, i když se nikdo nedívá, tj. být dobrý ze své podstaty. Je to vůbec možné? Je to reálné? Je to něco, co potřebujeme? Co je to vůbec dobro? Zlo? Morálno? Seminář reflektuje, ujasňuje a aplikuje tyto otázky.

Forma kurzu
Kurz je možné absolvovat formou „náslechu“, tedy přijít, poslechnout si to, zapojit se do diskuze a odejít. Druhou možností je chtít z toho vytěžit víc a po splnění daného zadání získat osvědčení o absolvování, které může být odrazovým můstkem ke studiu dalších kurzů nebo celého ETS.

Přihlášky a platby
Ke kurzu se můžete hlásit u Viktora Bera. Dobrovolné příspěvky se budou vybírat v sobotu na místě.