Velikonoce v Bételu

Na Velký pátek, který byl po mnoha letech diskuzí konečně zařazen mezi státní svátky, nebude Awana ani setkání Exit klubu, ale čeká nás společná Velkopáteční bohoslužba. Její začátek je již v 17.00.

Pokud by se našel odvážlivec, který by chtěl na velikonoční neděli společně sledovat východ slunce, modlit se a posnídat, dejte vědět!

Velikonoční nedělní bohoslužba pak bude jako obvykle v neděli od 9.30 a téma kázání: „Kdo vlastně zabil Ježíše?“