Dorost

Klub Dorost je pro děti 10 – 15 let. Scházíme se každý čtvrtek od 17,30-19,00 v počtu cca patnácti dětí. Rádi uvítáme i další!

Zpíváme písničky. Povídáme si o tématech, která děti pálí a hledáme na ně odpovědi z křesťanského pohledu.  Na každé schůzce hrajeme hry. Je pro nás důležité učit se tu být jeden pro druhého. Jednou větou: chtěli bychom, aby Dorost sloužil k vytváření bezpečného prostředí osobního i duchovního zrání dospívajících dětí.

Krom pravidelných schůzek jezdíme do přírody a na různé akce s dalšími dorosty Církve bratrské (Sjezd dorostů CB, PoBeRaKo, Sion…).