Bohoslužby

Neděle v 9,30. Bohoslužba má svůj řád (liturgii), přesto u nás probíhá v uvolněné atmosféře, kde se každý může snadno připojit. Během bohoslužby zpíváme moderní i starší písně za doprovodu hudebníků. Zazní také krátké slovo pro děti, informace o aktualitách, čtení z Bible, zhruba 20 minutový výklad z Písma s aplikací pro současného člověka, po kterém je zpravidla dán prostor k modlitbám. Památku svaté Večeře Páně slavíme zpravidla jednou měsíčně, o svátcích častěji. Zhruba po 20 minutách bohoslužby všech generací začíná pro děti od 3 let do 7. třídy samostatný program (slovíčko z Bible, zpívání, hry, vyrábění).