jarní posilování

S přibývajícími slunečními paprsky vytahující ze země sněženky a jiné jarní rostlinky se blíží i období přípravy na Velikonoce. Smíme se nechat povzbudit církevní tradicí a v tomto čtyřiceti denním postním období před Velikonocemi udělat něco pro kondici našeho vnitřního člověka. Co nás v březnu v Bételu čeká?
  • Večer modliteb a písní (neděle 3. března v 17h)
  • 40 dní s Biblí. (https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli).  
  • Zpovědní rozhovory, osobní modlitby, půst.  Jakub 5,15 („vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“). Potřebujeme to všichni. Nebojte se ozvat a přijít se svými břemeny za svým blízkým člověkem nebo přímo za kazatelem, jeho manželkou, příp. staršími sboru. Půst nám je darován jako možnost, jak ve větším soustředění přicházet  k Pánu Bohu.
  • Členské shromáždění po společném obědě (porada sboru o budoucnosti, zhodnocení minulého roku, modlitby). Neděle 24. března.
  • Objevování učednictví: začne chvíli před Velikonocemi (31.3.) a skončí před Letnicemi. Vždy v neděli od 17h.  (V našem sboru proběhne i sdílení a školení pro vedoucí na sborech k tomuto kurzu – sobota 23.3. od 10h; pořádá Pro-Mise).