Vzhůru nohama

Osm Ježíšových blahoslavenství v novém roce. Pět kázajících. Jedno evangelium paradoxu. V neděli na viděnou v Bételu!