jarní posilování

S přibývajícími slunečními paprsky vytahující ze země sněženky a jiné jarní rostlinky se blíží i období přípravy na Velikonoce. Smíme se nechat povzbudit církevní tradicí a v tomto čtyřiceti denním postním období před Velikonocemi udělat něco pro kondici našeho vnitřního člověka. Co nás v březnu v Bételu čeká?
 • Večer modliteb a písní (neděle 3. března v 17h)
 • 40 dní s Biblí. (https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli).  
 • Zpovědní rozhovory, osobní modlitby, půst.  Jakub 5,15 („vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“). Potřebujeme to všichni. Nebojte se ozvat a přijít se svými břemeny za svým blízkým člověkem nebo přímo za kazatelem, jeho manželkou, příp. staršími sboru. Půst nám je darován jako možnost, jak ve větším soustředění přicházet  k Pánu Bohu.
 • Členské shromáždění po společném obědě (porada sboru o budoucnosti, zhodnocení minulého roku, modlitby). Neděle 24. března.
 • Objevování učednictví: začne chvíli před Velikonocemi (31.3.) a skončí před Letnicemi. Vždy v neděli od 17h.  (V našem sboru proběhne i sdílení a školení pro vedoucí na sborech k tomuto kurzu – sobota 23.3. od 10h; pořádá Pro-Mise).

Objevování učednictví

Následování Krista. Co to znamená?

 • Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k posunu k hlubšímu přemýšlení o víře i k reálnému křesťanskému životu  
 • Tato osmitýdenní cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže v důležitých otázkách. Například, jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří o učednictví ještě neslyšeli, ale také pro ty, kteří by si to rádi zopakovali a prohloubili své znalosti.
 • Kurz Objevování učednictví vede ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru s Bohem.
 • Objevování učednictví vám pomůže porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.

Seznam knih v naší knihovně

100 let Sboru Církve bratrské na Žižkově
365 biblických příběhů pro děti
500 náčrtů k biblickým proslovům – Jan Zeman
7 smrtelných hříchů – Billy Graham                        2x
A kámen je ten tam. Sborníček kázání Jindřicha Halamy            2x
A přece Otec nebeský o ně stará se – Jiří Muller
A tak ti odpovídám – Leith Samuel

Celý příspěvek

Zveme na naše pravidelné akce během školního roku

 • Bohoslužby – neděle 9:30 (souběžně je také připraven program pro děti od 3 do 11 let ve 3 odděleních besídky)
 • Volejbal na zemědělské škole – neděle 19:00 (příležitostně)
 • Biblická hodina - středa 19:00
 • Chvilka pro ženy – poslední středa v měsíci v 17:00 (setkání žen)
 • Dorost -  čtvrtek 17:30 (klub pro děti 10–15 let)
 • AWANA – pátek 16:00 (klub pro děti od 1. do 7. třídy). V rámci Awany probíhá i klub Méďů pro děti ve věku 3-6 let.
 • EXIT klub – pátek 18:00 (klub pro mládež 14–19 let)