Seznam knih v naší knihovně

100 let Sboru Církve bratrské na Žižkově
365 biblických příběhů pro děti
500 náčrtů k biblickým proslovům – Jan Zeman
7 smrtelných hříchů – Billy Graham                        2x
A kámen je ten tam. Sborníček kázání Jindřicha Halamy            2x
A přece Otec nebeský o ně stará se – Jiří Muller
A tak ti odpovídám – Leith Samuel

Alois Adlof
Aninčin poklad (Ester Lindbergová)
Anne de Vries Vypráví dětem                            3x
Ateizmus, teizmus, kresťanstvo – Lukáš Embe
Babylónské zajetí církve 1948-1989 – Jan Štěpán
Bible v kresbách – Ivan Steiger                            2x
Biblická dějeprava – exodus 3, 2-3
Biblické krajiny
Biblické příběhy (malá knížečka)
Biblické staršovství – Alexander Strauch
Biblické učení o Bohu
Boj o Jeruzalém pokračuje – Ludwig Schneider
Boží poslové. Kázáníčka pro děti – Kašpar, Kučera, Novotný, Pellar
Boží ruka v utrpení – William Kelly                        2x
Bůh he naděje pro alkoholika – Jerry G. Dunn
Byl jsem svědkem Jehovovým – Stanislav Ferfecki                2x
Být sám sebou – James Dobson
Cesta do zlatého města – Karolina Rusz
Cesta k Bohu – D.L.Moody
Cesta k dospělosti 1. Jak následovat Ježíše – Barry St. Clair
Cesta k dospělosti 2. Jak prohloubit svůj vztah s Bohem– Barry St. Clair
Cesta křesťana a poutníků – John Bunyan
Cesta kříže – R.Hession
Cesta života – Josef Smolík
Cestou touhy – John Eldredge
Církev a čas – V. Kadeřávek, M. Salajka
Církev bratrská 1880 – 1980
Církev národní aneb církev věřících? – E. Wachter
Co je rodina? – Edith Schaefferová                        3x
Co očekávat od svého pastora – Lance Roberts
Co říká Bible o konci světa? – Wim Malgo
Co to je vlastně smrt? – Paul R. Van Gorder                    2x
Co vyznáváme. 15 kázání o apoštolském vyznání víry. . Viktor Hájek    2x
Čtení z Bible – Jan Sokol
Čtení o naší Církvi bratrské ke 130. Výročí – Zdeněk Chromčák
Čtyři období manželství – Gary Chapman
Čtyři prameny – B.Svatoš
D.L.Moody Odvážný zvěstovatel – Bonnie C.Harveyová
Deení čtení 2015
Desiring God  – John Piper
Dětská Bible
Dnešní evangelium autentické či vymyšlené? Walter J. Chanter
Do pátku bude vaše dospívající dítě jiné – Kevin Leman
Do plnosti stvorenia – Albert M. Wolters
Dobové pozadí Nového zákona – Karel Taschner
Dobře ukryté poklady aneb příběhy z midraše – Viva Neuwirthová
Dopisy mladým lidem – H.L.Heijkoop
Doteky větrných prstů – Ondřej Novotný
Draci s dobrými úmysly – Marshall Shelley
Drsná láska – John Macey
Duch svatý a jeho působení – Daniel |Heczko
Duchovní dary v učení a praxi – Reinhold Ulonska
Duchovní růst – Ľudovít Fazekaš
Duchovní růst dětí – Sam Doherty
Duchovní tajemství Hudsona Taylora – Taylorovi
Dva kruhy však jeden střed – Walter Trobisch                    2x
Dveře království – Jiřina Kubíková
Dvojí poselství k českému národu – Jan Amos Komenský
Dýka a kříž – David WIlkerson
Emauské korespondenční kurzy – Co učí Bible                    2x
Emauské korespondenční kurzy – Nejvýznamější muž …            2x
Emauské korespondenční kurzy – Lidé, kteří se setkali s mistrem        2x
Emauské korespondenční kurzy – Kristus miloval církev
Evangelikální fórum                                    11x
Evangelium podle Jana ekumenický překlad – Ostrava 1991
Evangelium podle Jana I. Díl – Werner de Boor
Evangelium podle Jana II. Díl – Werner de Boor
Evangelium zlomených – Brennan Manning
Evangelizace a Boží svrchovanost – James Isambard Packej         2x
Evangelizace jako způsob života – Jim Petersen
Evoluce. Fakta nebo fikce – John Blanchard
Falešný peníz – Alois Adlof
First Steps (A simple guide for a Bible ministry to children) – Sam Doherty
Galatským průvodce – John Stott
Galatským a Římanům – Pavel A. Pomerville
Galilejský. Historické bádání o Ježíši formou vyprávění – Gerd Theissen
Genesis a úpadek národů – Ken Ham
Historie Bible – Vladimír Čapek
Hlad po opravdovosti – George Verwer                         2x
Hlad v zemi. Naléhavé volání po výkladovém kázání – S.J. Lawson
Hledám svou cestu – Jak se přiblížit dospívajícím – Ross Campbell
Hledáme pravé štěstí – Jan van Gijs                         3x
Hledání Boha – Richard Bennett
Hledání východiska – Werner Gitt                         3x
Hriechy mojej mladosti a jako s nimi múdro jednať – John Adejoro-Oluwa
Hranice v chození – Henry Cloud
Hranice v manželství – Cloud, Townsend
Hýta a Batul. Děti jiných rodičů – John Habberton
Charismatici. Teologická perspektiva – John F. MacArthur, Jr.
Chceme jen tvoji důši, rocková scéna a okultismus, fakta a souvislosti – U. Baumer
Chuck Norris. Fámy a fakta.
Intelektuálové – Paul Johnson
Izrael a Palestinci – Ján Ostrolucký
Jak se vypořádat se studem a vinou – D. Green, M. Lawrenz
Jak se znovu narodit – Billy Graham                    2x
Jak tomu je s Duchem svatým? – Werner deBoor
Jak přivádět děti ke Kristu – George B. Eager
Jak vést dítě ke Kristu – Sam Doherty
Jak vychovat báječné děti – Cloud, Townsend?
Jak zakoušet Boží působení – H.T.Blackaby & C.V.Kingn
Janovy dopisy – David Jackman                            3x
Jediná cesta – výklad Pavlova listu Galatským – John Stott
Její jméno je žena – Cien Karssen
Jen klid, maminko – Claudie Muhlanová
Ježís Kristus nebo Buddha, Mohames či hinduismus? – Gerhard Bergmann    2x
Ježíš – naše naděje! – Wilhelm Busch
Ježíš Nazaretský – G. Dornkamm
Ježíš Nazaretský, Kdo je to? – Arthur Wallis
Ježíšův charakter – E. Jefferson
John Wesley – svědek Boží moci – Garth Lean
John Wiklef, život a dílo anglického Husova předchůdce – Blahoslav
Joni – Joni Eareckson
Katechismus
Katechismus Charlese Spurgeona – C.H. Spurgeon
Kauza Kristus – Lee Strobel
Kauza víra – Lee Strobel
Kaž s vášní – Alex Montoya
Každý den chvíli s Biblí
Kážeme Krista 2008
Kdo je Ježíš? – Dr. Pavel Toaspern                         2x
Kdo jsem? – Miller, Mattson
Kdo jsi, Jidáši? – 13 německých autorů
Kdyby zvířata mohla mluvit – W. Gitt, K.-H. Vanheiden            3x
Když není volů, prázdné jsou jesle – Bronislav Matulík
Když tě Bůh něžně volá svým jménem  – Max Lucado
Když promiň nestačí – Chapman, Thomasová
Klíč k Tóře – Ludwig Schneider                            2x
Klíče pro děti
Kniha Jóbova – V. Závada, S. Segert
Kniha odpovědí – kolektiv autorů
Kníže z domu Davidova – J.H.Ingraham                        2x
Kristus a vaše problémy – Jay Adams
Komu patří země Izrael? – Johannes Gerloff
Král přichází (komiks)
Krátké příběhy I+II
Kresťanstvo pre všedný deň – Bob George
Kristus miloval církev
Kristus náš život – Watchman Nee
Krize svědomí  – Raymond Franz
Krok vpřed – Joni Eareckson, S. Estes
Kryštofův starý flašinet (O.F. Waltonová)
Křesťanská bohoslužba – Milan Salajka
Křesťanská rodina – Larry CHristenson
Křesťanský kalendář
Křesťanství pro začátečníky i pokročilé – Jean Gibson
Labyrint světa a ráj srdce – Jan Amos Komenský
Láska musí být neústupná? – James Dobson
Láska nad všechnu lásku – Br. Roger z Tajze
Lásku dát, lásku brát – Josh Mc Dowell
Lenka Šteinová – Božena Jehličková
Lež evoluce – Ken Ham
Lístky o mladé církvi – Amedeo Molnár
Lotos a Kříž. Rozhovor Ježíše s Buddhou – Ravi Zacharias
Lži, kterým věří mladé ženy – DeMoss, Gresh
Malá škola lásky – Marie Frydrychová
Manželství, po jakém jste vždycky toužili – Gary Chapman
Martin Luther – Mike Fearson
Měl jsem rád jednu děvče – Walter A. Trobisch
Milost přehojná – John Bunyan
Mistr a Pán – Zdeněk Sázava
Mistrův plán zvěstování evangelia – Robert E. Coleman
Modlitba – výběr z děl reformátorů
Modlitba věřícího společenství. Milan Salajka
Modlitební život věřících – D.H.Dolman                         3x
Mojžiš a Faraón – MacDonald biblické príbehy
Moving to the Head of LIFE‘S CLASS – Dave Browne
Muž a žena – Larry Cnabb
Mužovy dimenze – Gene A. Getz
Na cestu životem – Jan Urban
Nádherný psanec – John Eldredge
Následování – Výklad kázání na hoře – Bonhoeffer
Naše dostatečnost v Kristu – John MacArthur
Naši nejmenší – Violet Lopes
Nebe opravdu je – T. Burpo, L. Vincent                        2x
Neboj se, jen věř – Kateřina Heroldová
Nebojte se – Max Lucado
Nejprve hledejte…- W.Mac Donald
Nejzávažnější otázky – John Blanchard                        3x
Nepromarni svůj život – John Piper
Nepřítel z ráje – Erwin W. Lutter
Neviditelné světlo – R.H. Benson
Nevolá nadarmo                                    2x
Normálny život kresťana – Watchmann Nee
Nový zákon Obrázková bible – David C. Cook Publishing Co.
Nový zákon s ilustracemi
Nový zákon s výkladovými poznámkami – Česká biblická společnost
Nový život – Billy Joe  Daugherty
O naději s Marií Svatošovou
O Novém zákoně – Merill C. Tenney
Od utrpení k triumfu – Richard Wurmbrand
Odpovědnost křesťanských rodičů – Charles a Ilse Lacy
Ortodoxie – G.K. CHesterton
Osobní evangelizace – Marek Fajfr
Osobnost Člověka – Larry Crab
Ospravedlnění. Epištola Římanům a Jakubova – Jeschke, Hladký, Čapek
Otázky – Werner Gitt
Otevřené dveře – Jiří Beneš
Otevřený dopis Jeho výsosti a Excelenci Ježíši Kristu – Br. Hanola
Ozvěny Izajášova volání – Jiří Beneš
Partner u porodu – Penny Simkinová
Pastýřem dětského srdce – Tedd Tripp
Petr a Jana – Jaroslav Vetter
Petříček Petr a jiné povídky – Božena Jehličková
Pět anglických reformátorů – J.C. Ryle
Pět tajemství, ktará musíte objevit – John Izzo
Písemný odkaz – Frederick Butcher
Písma – H.L.Heijkoop
Pod oblakem – Ludmila Hallerová
Pohádky (Marie Rafajová)
Pohotovostný lekár zasahuje – Karol Mika            2x
Pochybnost – Oswald Guiness                    2x
Poklady pod sněhem – Patricia St. John – bez razítka    2x
Pomůcky při osobní evengelizaci
Poslušnost nebeské vizi – Sam Doherty
Portrét kazatele – Johm Stott
Posvetenie – L. Fazekaš
Posolstvo Ježiša Krista                         2x
Pošli a pomáhej – Neal Pirolo
Potřebuji tvou lásku – Dr. Ross Campbell             2x
Pouť do Svaté země- Klánských
Použil Bůh evoluce? – Werner Gitt
Povídánky pro malé děti.
Pozdrav ze Chval
Poznanie Boha – J.I.Packer                     7x
Poznej svoji Bibli – W. Graham Scroggie
Poznámky ke 3. Mojžíšově – C.H. Mackintosh
Pozvání k společenství s Bohem i lidmi – Jaroslav Kubový
Pozvání ke svobodě – Bronislav Kaleta
Pracuje Bůh také dnes? – Jiřina Kubíková
Pracuje Bůh také dnes? (Jiřina Kubíková)
Praktický křesťanský život –                     2x
Pravda o spáse – Br. Hanola
Pravý křesťanský pracovník – Watchman Nee
Princip pokladu – Randy Alcorn
Princip čistoty – Randy Alcorn
Pro vaši radost – John Piper
Problémy pracovníků a dětmi a jejich Boží řešení – Sam Doherty     3x
Proč jsme vůbec tady? – Rick Warren
Proč chránit nenarozený život – Randy Alcorn
Proč mlčíš, Bože – Clifford  Goldstein
Prorok Jonáš – I.O.Markuš
Prvorozený. Výhoda, či handicap – Kevin Leman
Průvodce světovými názory – James W. Sire
První list Korintským – William Mac Donald                2x
První Mojžíšova – J. Eareckson Tada, B. Singletonová
První Mojžíšova – Kniha začátků – G.C. Willis                 2x
Přátelství bez mezí – Joni Eareckson Tada
Přehled Nového zákona – cvičebnice
Příběhy dosud živé 4,5,6 – G. Frankhauser
Příběhy ztracených existencí
Přijímat Boží víru – Peter Game
Příklady a podobenství velikého služebníka slova – Josef Kurz 2x
Příprava na dospívání – James Dobson
Příručka pro vedoucí mládeže – Barry St. Clair
Psáno do prachu – Pavel Javornický        2x
Psychoblábol. Selhání moderní psychologie a biblická alternativa – R. Ganz
Radost pro všechny. Novozákonní příběhy – Anne de Vries        2x
Respektovat a být respektován – Kopřivovi, Nováčková, Nevolová
Rodičovství s láskou a logikou – Cline, Fay
Rok s Biblí – John Stott
Rozhodování – proměny – Joni Eareckson Tada
Rozhovory o duchovní práci v církvi – Milan Salajka
Rybářské děvče z Kulleronu (Ester Lindbergová)                 2x
Sbírka kázání 1961
Sbírka kázání 1997/1998 I. + II.
Sex začíná v kuchyni – Kevin Leman
Sexuální chaos – Tim Stafford                             2x
Silnější než smrt – Lydia Czyc?
Slovo – člověk – svět – J.B. Souček
Slovo ku církvi Ježiša Krista – Br. Hanola
Starý zákon mluví – Samule J. Schultz
Starý zákon překlad s výkladem Jób
Starý zákon překlad s výkladem Izajáš
Starý zákon překlad s výkladem Jeremjáš – Pláč
Starý zákon překlad s výkladem Jozue – Soudců – Rút
Starý zákon překlad s výkladem Ezechiel – Daniel
Sto let ve službě evangelia – Jubilejní sborník CB 1880 –1980
Strážce meče. Příběhy ze země Anthropos – John White
Střetnutí – Frank E. Peretti
Svítání spásy světa – Erich Sauer
Svědkové víry – J.Urban
Světová náboženství – Huston Smith
Tajemství – Paul Tournier
Tajemstvo skutečnosti – Br. Hanola
Theologia vitae. Časopis Sdružení evangelikálních teologů            2x
Tichá hodinka aneb o umění se modlit
Tím vše začíná
Tisíc let a jeden den – C. Wertermann
To je můj syn – Kevin Leman?
To nejlepší pro Jeho slávu – Oswald Chambers
Touha – Jim Houston
Touha po nebi – Steve Tourner
Tři kapitoly nejen do sboru Korintského – J.Urban
Tunelovaný Ježíš – Petr Grulich
Ultimate Questions – John Blanchard
Úsilí o svatost – Jerry Bridges
Úsvit víry a mračna nad ním. Kázání do kapsy 1. – C.H. Spurgeon
Uspořádej svůj svět – Gordon McDonald
Úvahy o I.knize Mojžíšově – C.H.M.
Úvahy o kázni na hore 2.diel – Martyn LLoyd-Jones
Úvahy o knize Jozue – H. Rossier
Úvahy o pastýřské péči – Alexandr Havránek
Úvod do křesťanství – Josef Ratzinger
Útěk do divočiny – Sean Penn
Útok na naše děti – Czeslaw Bassara
Utrpení. Proč je Bůh dopouští? – Peter Hahne
Uzdravení – Jiřina Kubínová
Uzdravování …, mluvení jazyky, znamení a zázraky ve světle Písma – H.L.Heijkoop
Uzdravující přítomnost – Leanne Payneová
V hlavní roli Nový zákon. 60 biblických úvah – Zdeněk Sázava
V krajině ženských snů – Sharon Jaynesová
V královských službách – Jan Urban
Vaříme pro děti – Dagmar von Cramm
Velká kniha otázek a odpovědí o Bohu – S.B. Ferguson
Věřím – Emil Brunner
Více než pozemšťané – James B. Irwin                        2x
Více než tesař – Josh McDowell + Lukášovo evangelium         3x + 1x audio
Víra bez důkazů – Jan Miřejovský
Víra ve vírech doby – David Novák
Víra, která jedná – John MarArthur
Vítězství nad temnotou – Neil T. Anderson
Všední dny začínají nedělí, mnoho tváří Izraele – Krista Gerloffová
Všichni jsou normální…na první pohled – John Ortberg
Vyhrát život – John Graz
Vyhrát život (John Graz)
Vyjít ze zóny bezpečí – George Verwer
Výkřik před půlnocí – Karel Kolman
Vznik knihy Genesis – P.J. Wiseman                            3x
Vzpomínky na začátky sirotčince spolku „Křesťanská služba“ ve Chvalech – Božena Jehličková
William a Catherine Boothovi Zakladatelé Armády spásy – Helen K.Hosierová 2x
Za novými světy. Průvodce světovými názory – James W. Sire
Za svetlom – dějiny spásy v Starom zákone
Začalo to dýkou a křížem – David Wilkerson
Základy křesťanské víry – James Montgomery Boice            2x
Základy učení křesťanského – Rudolf Říčan
Zásada k předávání 1 – 9 – Bill Bright                    31x
Zápas mladé církve (Poselství skutků apoštolských) – John R.W.Scott
Zápas o čisté mládí – Dr. Karel Kořínek                    2x
Zbožnost v praxi – Jerry Bridges
Zdařilý křesťanský život – R. A. Torrey
Zlatý dům                                    3x
Zlomená příčka – Hildegard Krug
Znamení odkazující k nebi. Rozhovory nad Biblí – Jan Heller
Zraněný ranhojič – Henri J.M. Nouven
Zvěstování a výchova učedníků
Zvěstování božího slova. Cvičebnice homiletiky
Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí – W. Filip Keller
Žalmy ekumenický překlad – Praha 1979                2x
Žádné probuzení bez pokání – Oswald J. Smith 2x
Žena si přeje, aby jí muž rozuměl – James Dobson
Židovský stát od pohoršení k požehnání pro svět – Norbert Lieth     2x
Život bez všedních dnů – Wilhelm Busch                2x
Život je sacra zajímavej – M. Vácha, K. Satoria
Život na pokraji propasti – James Dobson
Život v obecenství – Dietrich Boenhoeffer

C.S. Lewis: Bůh na lavici obžalovaných
C.S. Lewis: K jádru křesťanství
C.S. Lewis: Kosmická trilogie 1
C.S. Lewis: Kosmická trilogie 2                        2x
C.S. Lewis: Kosmická trilogie 3
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Čarodějův synovec
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Lev, čarodějnice a skříň
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Kůň a jeho chlapec
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Plavba Jitřního poutníka
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Poslední bitva
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Princ Kaspian
C.S. Lewis: Letopisy Narnie. Stříbrná židle
C.S. Lewis: Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje
C.S. Lewis: Poutníkův návrat
C.S. Lewis: Rady zkušeného ďábla
C.S.Lewis:  Úvahy nad Žalmy
C.S. Lewis: Velký rozvod
C.S. Lewis: Zaskočen radostí

4 evangelia nový překlad                            2x
Bible svatá podle posledního vydání kralického z roku 1613
Bible s poznámkami Slovo na cestu
Bible s věnovánín od Pavla Černého
Biblické hádanky – Nevrlý, Drejnar, Novák
Biblické panorama
Evangelium podle Jana. The gospel of John.                2x
Hovory nad Biblí. Slovo na cestu                        3x
Kniha života (souhrn z evangelií)                        2x
Kvízy od stvoření po Jákoba
Materiály pro předškoláky: stříhej, maluj a lep. Lekce ze SZ
Materiály pro předškoláky: stříhej, maluj a lep. Lekce z NZ
Nový zákon podle posledního vydání kralického z roku 1613
Nový zákon / New testament                        4x
Nový zákon cz-en-de                            5x
Nový zákon gedeonka malá                        10x
Nový zákon nová Bible kralická                        4x
Nový zákon s výkladovými poznámkami
O čem všem je Bible. Encyklopedické vydání – Grahamovi
Slova Pána Ježíše

100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším šk. Věku – E. Pausewangová
130 didaktických her pro skupiny dětí 3-8 let – E. Pausewangová
150 her k utváření osobnosti pro děti 3-8 let – E. Pausewangová
100 námětů pro dramatickou výchovu – D. Mégrierová
Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte – Hana Dvořáková
Veselé hry s malými dětmi – Jana Hanšpachová
Výtvarné náměty pro čtvero ročních období – Petra Vondrová
Zpíváme si a hrajeme s nejmenšími – Tichá, Raková

100 Questions and Answers Concerning a Ministry to Children – Sam Doherty
50 Years and Still Learning – Sam Doherty
Coming to Terms with Sin (Bible Study Guide) – Charles R. Swindoll
Daily Bible Readings – John Heading
English proverbs
Evangelism + the sovereignty of God – J.I. Packer
First Steps (A simple guide for a Bible ministry to children) – Sam Doherty
God, where are you? – Kay Arthur
History, arts and ruins
Holy Bible různé překlady                            3x
How to begin an evangelistic Bible study – Ada Lum
How to Lead a Child to Christ – Sam Doherty
How to Teach Bible Doctrine to Children – Sam Doherty
Lord, teachme to pray in 28 Days – Kay Arthur
Moving to the Head of LIFE‘S CLASS – Dave Browne
New testament conpemporary English version
New testament, psalms, proverbs                    9x
Obedience to the Heavenly Vision – Sam Doherty
Questions Children Ask – Sam Doherty
Secret Keeper – Dannah Gresh
The Church at the end of 20th Century – Francis A. Schaeffer
The life of a Christian – John Macbeath
The Message – New testament in conpemporary language
The Normal Christian life – Watchman Nee
The Practise of Godliness – Jerry Bridges
The Principles of Teaching – Sam Doherty
The Problems of a Children´s Worker and God´s Solution
The Pursuit of holiness – Jerry Bridges
The Quest – A Self-discovery Adventure for Teens
The Revolution of Love – George Verwer
The Unseen Essentials – J.P. Gills
Ultimate Questions – John Blanchard Secret Keeper – Dannah Gresh
Vanya – Myrna Grant
Where is God When It Hurts? – Philip Yancey
Who Is This Jesus? – Michael Green
Why Evangelize Children – Sam Doherty

Das Verlorene Erbe
Mit Gewinn die Biebel lesen

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně a jeho autorem je Michal Kocman. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.