Biblický kurz jaro 2015

„Jarní“ biblický kurz začal ve středu 4. února a i tentokrát je trochu zvláštní. Obvykle totiž nejprve čteme Bibli, a z jednotlivých příběhů, vyučování a proroctví potom dedukujeme důsledky pro náš každodenní život. Tentokrát budeme postupovat přesně opačně. Nejprve si položíme otázku, a odpověď na ni budeme společně hledat v Bibli. Příklad otázek:
4.2. – Jak to je s anděly? (Jací jsou? Co dělají? Kde se vzali? apod.)
11.2. – Co říká Bible o alkoholu? („Křesťan nesmí pít.“ – takové je poměrně dost rozšířené povědomí mezi nevěřícími.)
4.3. – Co říká Bible o homosexualitě?
11.3. – Co říká Bible o cizoložství?
8.4. – Co říká Bible o vesmíru?
15.4. – Co říká Bible o jiných náboženstvích?
6.5. – Co Bible říká o půstu?

S otázkami může přijít kdokoliv z vás. Mohou být jak poučné, vědomostní, tak i praktické, ze života.

Kurz probíhá každou středu v 18:15 a potrvá do 20. května včetně.

70 let života v míru

Ve středu 22. dubna proběhne v Poděbradech řada akcí tematický spojených s výročím ukončení II. světové války a 70 let života v míru. Jejich program najdete v běžných informacích z města.

Pro nás, křesťany z poděbradských sborů, je důležitá zejména ekumenická bohoslužba, která proběhne od 15:00 v evangelickém kostele. Kázat by měl někdo z vrcholných představitelů ERC, Joel Ruml nebo Daniel Fajfr.

Následovat bude vernisáž výtvarnice Jany Dubové, která přežila, koncentrační tábor v Osvětimi.

Porada k Legoprojektu

neděli 19. dubna odpoledne bychom se chtěli sejít a v širším kruhu zájemců diskutovat o možnostech a formách využití Legoprojektu letos v září a v dalších letech. Je to akce, která má velký potenciál, ale nechceme o ní rozhodovat na staršovstvu od zeleného stolu, proto zveme všechny zájemce, zejména z řad rodičů perspektivních dětí a mládežníků.

Velikonoce

* v pátek 3. dubna bude Velkopáteční bohoslužba se začátkem v 18:15 (nebude Awana ani Exit!)

* v neděli 5. dubna časně ráno bude modlitební setkání při východu slunce (podobně jako třeba v Ochranově), tedy od 6:15 a po něm společná snídaně

* při Velikonoční bohoslužbě bude vysluhována večeře Páně (nikoliv až druhou neděli v měsíci)

Podrobněji v PDF.

Konference Den pro rodinu

Kde a kdy: Poděbrady > Bétel, sobota 11. dubna
Hlavní řečník: Mgr. Hana Imlaufová, psycholožka z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze
Přihlášky: u Petra Geldnera nejpozději do 6. 4.
Kromě odborných přednášek bude zajištěn také program pro děti, včetně společné tvůrčí části pro rodiče s dětmi.

Program:
9.30–10.00 Zahájení konference, biblický úvod, modlitby a písně
10.00–12.00 Jak vést děti k morálním hodnotám – přednáška a diskuse
12.00–14.00 Oběd a kreativní čas – aneb rodina společně vyrábí erb
14.00–15.30 Jak hovořit s dětmi v rodině o sexu – přednáška a diskuse
15.30–16.00 Ukončení konference, informace o dalších akcích odboru a píseň

Cena: 100 Kč pro dítě, 150 Kč pro dospělé (s obědem)
Platba + plakát viz na: https://portal.cb.cz/2015-den-pro-rodinu

Konference Awany s Davem Pattym

Shodou okolností byla do Bételu přesunuta konference Awany, která se uskuteční 17. ledna. Tedy na dosah ruky budeme mít skvělého řečníka, Davea Pattyho, který je prezidentem evropské Josiah Venture, jejíž česká odnož slouží pod názvem KAM. Je „duchovním otcem“ English campů, Stáže a dalších významných projektů, které výrazně ovlivnily stovky mladých lidí.

Kromě toho se otevírá možnost setkat se s pracovníky z dalších sborů, především vedoucí v Awana klubech, ale přijedou i další.

Témata tří přednášek D. Pattyho jsou: Čtyři proudy Božího otcovského srdce, Velký stín tvého pozemského otce, Osobní návrat domů. Začátek je v 10:00 a v konferenčním poplatku 220 Kč je zahrnut také oběd a drobné občerstvení.

Kdo se chcete ještě přihlásit, ozvěte se Janě Geldnerové – uzávěrka ovšem byla 11. ledna. Oficiální pozvánka zde.

Setkání křesťanů z poděbradských sborů 2015

Sejdeme se ke třem setkáním vždy v jiném kostele, faře, modlitebně vždy v úterý od 18:30. „Domácí“ zajišťují moderování, hudební doprovod a následné drobné občerstvení. Společným tématem letos bude Modlitba Páně. Zde je harmonogram:

Datum

Místo

Hlavní řečník

13.1.

kostel ČCE (Husova) P. Geldner

20.1.

Bétel – CB (Vrchlického) V. Vurst

27.1.

katolická fara (Palackého) T. Mojžíš

Je to vhodná příležitost poznat křesťany z jiných církví i při následném povídání u čaje nebo kávy. Vlastní program by se měl vejít do 40 minut, následuje neformální posezení.

Podobně jako v loňském roce se chceme spojit ještě v jedné věci, a tou bude sbírka, jejíž výtěžek bude věnován dětem ze Speciální školy, a to konkrétně na jejich terapie (fyzioterapie, trampoterapie, muzikoterapie apod.).

PODZIMNÍ TURNAJ V PING-PONGU 2014

PODZIMNÍ TURNAJ V PING-PONGU

KDY: sobota 20. prosince 2014
OD: 8:30 sraz hráčů, rozehrání; 8:55 vysvětlení pravidel a systému
9:00 začátek turnaje
KDE: v Bételu (modlitebna Církve bratrské, Vrchlického 109, Poděbrady)
STARTOVNÉ: 30,- Kč dospělí / 20,- Kč dorost
KATEGORIE: muži, ženy, junioři, mladší dorost; starší dorost;
Celkový počet účastníků je omezen na 36. Při přihlášení méně než 4 účastníků do jedné kategorie bude tato sloučena s jinou.
HRACÍ SYSTÉM: bude upřesněn na místě podle počtu přihlášených
PŘIHLÁŠKY: do čtvrtka 18. prosince do 17:00 u P. Geldnera jakkoliv (osobně, telefonem, SMS: 777217968, eml: petr.geldner@cb.cz)
POZNÁMKY:
*       odměny získají 3 nejlepší v každé kategorii;
*       v kategorii mužů se hraje s handicapy podle výsledků hráče    na předchozích turnajích
*       turnaj dohráváme až do konečného pořadí; počítejte tedy s časem do 15.00 (semifinalisté déle)
*       přihlášku je možné zrušit do čtvrtka 18. 12. do 17.00   bezplatně, poté pouze s úhradou startovného