English camp Poděbrady a Náchod 2017

Máš chuť užít si toto léto, poznat nové lidi z Čech i Ameriky
a zdokonalit se v angličtině? Pojeď s námi na English camp!

O CO JDE?

English camp je ideální místo, kde si o prázdninách procvičíte angličtinu s rodilým mluvčím – navíc ve stejném věku, pravděpodobně tedy i s podobnými zájmy a tak není nikdy nouze o téma k hovoru. Letos budeme mít americký tým z Texasu.

PROGRAM NA CAMPU

Výuka probíhá v dopoledních hodinách v malých skupinkách podle úrovně znalosti angličtiny. Vše je formou her a hlavní zaměření je na mluvený projev. Odpoledne je pak vyplněno sportem, výlety nebo hrami, které z Čech neznáte. Při všech aktivitách pak povzbuzujeme k co možná nejčastější komunikaci v angličtině. Každý večer je připraven společný program, kdy se zpívají anglické písničky a budou zde prezentovány zajímavé myšlenky
o křesťanské víře.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kdy se bude camp konat?

*15. - 22.7.2017 + doprovodné akce

Jaká je cena campu?

3.400 Kč

(ubytování, plná penze, tričko, učební pomůcky)

Kde se bude bydlet?

Hotel Reoneo v Jeseníkách

Pro koho je camp určen?

mladí lidé ve věku
15-19 let

*22.-23.7. společný program a loučení s Američany v Poděbradech – možnost přespání ve vlastních spacácích

Více informací o english campech pořádaných v České Republice se můžete dozvědět tady.

We're looking forward to meeting you!