Foto

Foto 2019
Letní akce: sportovní kemp, dorostový tábor, Awana tábor, voda, Letní pobyt
Leden – červen ekumenické večery, návštěva Mika, jarní brigáda, požehnání Aničky, velikonoční křty, šití plášťů, Awna hry v Mladočově, výjezd žen, puťák dorostenců Českým rájem, návštěva čelákovického sboru
Foto 2018
Září – prosinec: ze života sboru, svatba, dorost, Awana, Méďové, volby do staršovstva, přednáška prof. Sokola, Vánoční muzikál, Půlnoční
Letní pobyt: Chata hydro, ProgramVýlety, Společenství 
Letní akce: Dorostový tábor, sportovní kemp, English camp, Awana tábor, společná letní dovolená
Leden – červen Život sboru: setkání žen, Méďové, dorost a jeho akce, Velikonoce, jarní brigáda, Awana hry, noc kostelů, křty, společná bohoslužba s Cjiny, apod
Foto 2017
Video 10 let Bételu
Září – prosinec: Instalace nového kazatele, oslavy výročí 10 let Bételu, Advent, Vánoční slavnost, Půlnoční a Silvestr
Letní akce: Dorostový tábor, Letní pobyt, English camp, Awana tábor
Ze života sboru: leden – červen – Velikonoce, awana, dorost, mládež, výjezd mužů i žen, svatba Petry a Jirky, různí hosté (např. z Rádia 7)
Foto 2016
Září – prosinec (Svatba Páji a Adama, legoprojekt, rodinný večer s Mikem, Advent, vánoční slavnost, Půlnoční)
Léto (English camp, Letní pobyt v Kytlicích, výlet Mimiškolky do Dobšic a Awana tábor v Pusté Rybné a další)
Leden – červen