Foto

Galerie google+

Foto 2020 – již brzy bude

Foto 2019
Muzikál Neobyčejná noc 22. 12. 2019
Září – prosinec: příchod Libora a Lucky, mládež, méďové, pečení, pingpong, dorost na Sionu a ve Starkově, chlapská sobota, šití, vernisáž obrazů, advent, muzikál, půlnoční
Letní akce: sportovní kemp, dorostový tábor, Awana tábor, voda, Letní pobyt
Leden – červen ekumenické večery, návštěva Mika, jarní brigáda, požehnání Aničky, velikonoční křty, šití plášťů, Awna hry v Mladočově, výjezd žen, puťák dorostenců Českým rájem, návštěva čelákovického sboru

Foto 2018
Září – prosinec: ze života sboru, svatba, dorost, Awana, Méďové, volby do staršovstva, přednáška prof. Sokola, Vánoční muzikál, Půlnoční
Letní akce: Dorostový tábor, sportovní kemp, English camp, Awana tábor, společná letní dovolená
Leden – červen Život sboru: setkání žen, Méďové, dorost a jeho akce, Velikonoce, jarní brigáda, Awana hry, noc kostelů, křty, společná bohoslužba s Cjiny, apod

Foto 2017
Video 10 let Bételu
Září – prosinec: Instalace nového kazatele, oslavy výročí 10 let Bételu, Advent, Vánoční slavnost, Půlnoční a Silvestr
Letní akce: Dorostový tábor, Letní pobyt, English camp, Awana tábor
Ze života sboru: leden – červen – Velikonoce, awana, dorost, mládež, výjezd mužů i žen, svatba Petry a Jirky, různí hosté (např. z Rádia 7)