jarní posilování

S přibývajícími slunečními paprsky vytahující ze země sněženky a jiné jarní rostlinky se blíží i období přípravy na Velikonoce. Smíme se nechat povzbudit církevní tradicí a v tomto čtyřiceti denním postním období před Velikonocemi udělat něco pro kondici našeho vnitřního člověka. Co nás v březnu v Bételu čeká?
 • Večer modliteb a písní (neděle 3. března v 17h)
 • 40 dní s Biblí. (https://portal.cb.cz/2019-40-dni-s-bibli).  
 • Zpovědní rozhovory, osobní modlitby, půst.  Jakub 5,15 („vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“). Potřebujeme to všichni. Nebojte se ozvat a přijít se svými břemeny za svým blízkým člověkem nebo přímo za kazatelem, jeho manželkou, příp. staršími sboru. Půst nám je darován jako možnost, jak ve větším soustředění přicházet  k Pánu Bohu.
 • Členské shromáždění po společném obědě (porada sboru o budoucnosti, zhodnocení minulého roku, modlitby). Neděle 24. března.
 • Objevování učednictví: začne chvíli před Velikonocemi (31.3.) a skončí před Letnicemi. Vždy v neděli od 17h.  (V našem sboru proběhne i sdílení a školení pro vedoucí na sborech k tomuto kurzu – sobota 23.3. od 10h; pořádá Pro-Mise).

Objevování učednictví

Následování Krista. Co to znamená?

 • Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k posunu k hlubšímu přemýšlení o víře i k reálnému křesťanskému životu  
 • Tato osmitýdenní cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže v důležitých otázkách. Například, jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.
 • Kurz je určen pro všechny, kteří o učednictví ještě neslyšeli, ale také pro ty, kteří by si to rádi zopakovali a prohloubili své znalosti.
 • Kurz Objevování učednictví vede ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru s Bohem.
 • Objevování učednictví vám pomůže porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.

Co nás čeká

 • Ekumenické středeční večery (od 9. do 23.1.)
 • Generace Y a Z.  Jaký je jejich svět? Co se od nich naučit? Co potřebují oni od nás? Přednáší David Novák (předseda Rady CB a dlouholetý vedoucí odboru mládeže CB). 20. ledna, modlitebna CB v Kutné Hoře (Masarykova 321/9), od 15h.

Středa 9. ledna v 19h
Téma: „Bůh Otec“
Tomáš Mojžíš (Remedy International Church)
Modlitebna Církve bratrské – Bétel (Vrchlického 109)
Středa 16. ledna v 19h
Téma: „Boží Syn“
Martin Fér (Českobratrská církev evangelická)
Remedy International Church (Studentská 300)
středa 23. ledna v 19h
Téma: „Bůh – Duch svatý“
Vladimír Hronek (Církev římsko-katolická)
Kostel Církve československé husitské (Dr. Horákové 561)
Během setkání se bude opět konat sbírka na podporu aktivit Speciální základní školy v Poděbradech. 
Po každém večeru bude připraveno drobné občerstvení.