Půlnoční 2018

Neformální atmosféra na náměstí, známé i méně známé vánoční písně, teplý čaj, zvěst Vánoc – tentokrát na téma: Ježíš pro 21. století.

KE KOŘENŮM

V listopadu se chceme vydat ke kořenům naší víry a života. Tato dobrodružná cesta přednášek a společných diskusí povede podél starokřesťanského Kréda (Apoštolského vyznání víry) a biblického Desatera. Toužíme oprášit starého poklady a přijmout podněty, jak žít v radosti a beze strachu vůči výzvám současného světa.  

Na dopolední (neděle 9,30) zamyšlení nad tím, čemu věříme, naváže podvečerní diskuse (neděle 17,00), jak to konkrétně žít (výjimka v sobotu 3.11.) Současně budou zachovány i středeční Večery nad Biblí (19,00), kdy se volně vrátíme k tomu nejpodstatnějšímu, co zaznělo z celé uplynulé neděle.