Záznamy kázání z let 2007–2011

  Bůh boří bariéry - Sk 10:1-17, Petr Geldner 3. 7. 11 mp3
  Budování duchovního chrámu - Ef 2:19-22, Zdeněk Pinkas 8. 5. 11 mp3
  Ráno nad všechna očekávání - Luk 24:1-12, Petr Geldner 24. 4. 11 mp3
  Ježíš před Pilátem - Jan 18:28-38, Petr Kolenčík 22. 4. 11 mp3
  Od nepřátelství k synovství - Ef 2:11-18, Petr Geldner 17. 4. 11 mp3
  I ta největší zeď může padnout - Ef 2:11-18, Petr Geldner 10. 4. 11 mp3
  Láska - 1Kor 13, Michal Koudelka 3. 4. 11 mp3
  Lekce milosti - Jan 8:1-11, Petr Plaňanský 27. 3. 11 mp3
  Konference o manželství - Potřeby pro přežití dnešní rodiny, Pavel Raus 26. 3. 11 mp3
  Konference o manželství - Demograficko sociologický pohled na vývoj společnosti, David Novák 26. 3. 11 mp3
  Vidět jinak - Ef 1:15-23, Petr Geldner 20. 3. 11 mp3
  Oslava Boží velikosti a jeho díla - Ef 1:3-14, Petr Geldner 13. 3. 11 mp3
  Úvod k Efezským - Ef 1:1-4, Čestmír Rakušan, Petr Geldner 6. 3. 11 mp3
  Boží soud a trpělivost - Amos 4, Aleš Pinkas 27. 2. 11 mp3
  Co říká Bible o vášni - Píseň 1, Petr Geldner 20. 2. 11 mp3
  Role v manželství, Petr Geldner 13. 2. 11 mp3
  Smíření - Lev 5, Viktor Ber 6. 2. 11 mp3
  Důvěra v Boží Slovo - Mat 4, Jaromír Bubeníček 30. 1. 11 mp3
  Dcera Jairova - Mat 5:21-43, Petr Geldner 23. 1. 11 mp3
  Jak se dostat do nebe - Luk 10:25-37, Petr Grulich 16. 1. 11 mp3
  Služba a následování - Jan 12:26, Petr Geldner 9. 1. 11 mp3
  Boží milost - Tit 2:11-12, Čestmír Rakušan 2. 1. 11 mp3
  Josef - Mat 1:18-25, Petr Geldner 26. 12. 10 mp3
  Půlnoční bohoslužba, Petr Geldner 24. 12. 10 mp3
  Anděl Páně Gabriel - Luk 1:26-38, Petr Geldner 12. 12. 10 mp3
  Alžběta a Marie - Luk 1:23-45, Petr Geldner 5. 12. 10 mp3
  Zachariáš - Luk 1:5-25, Petr Geldner 28. 11. 10 mp3
  Hořkost - 1Sam 1:1-11, Jiří Bort 21. 11. 10 mp3
  O výchově dětí II: Láska a trest - Žd 12:5-11, Petr Geldner 14. 11. 10 mp3
  Služba - Řím 12:1, Tomáš Mojžíš 7. 11. 10 mp3
  O výchově dětí I - 1 Moj 37, Petr Geldner 31. 10. 10 mp3
  Nezničitelná církev - Mat 16:18, Petr Geldner 24. 10. 10 mp3
  Sbor a starší - 1Tim 5:17, Petr Geldner 17. 10. 10 mp3
  Večeře Páně - Luk 22:14-20, Bohumír Toušek 26. 9. 10 mp3
  Kdo může být starší, Petr Geldner 19. 9. 10 mp3
  O staršovství I - 1Tim 3:1, Petr Geldner 12. 9. 10 mp3
  Vytrvalost v utrpení - Jak 5:6-11, Petr Kollenčík 5. 9. 10 mp3
  O hledání - Luk 15:1-10, Zdeněk Pinkas 29. 8. 10 mp3
  Touha po Ježíši - Luk 3:14, Aleš Pinkas 22. 8. 10 mp3
  Následování - Luk 9:57-62, Petr Geldner 8. 8. 10 mp3
  Počítání nákladů - Luk 14:28-33, Petr Geldner 1. 8. 10 mp3
  Vykoupení - Ef 2:1, Joe Bryant 25. 7. 10 mp3
  Čtyři otázky - Řím 10:12-15, Petr Geldner 18. 7. 10 mp3
  Jeden krok vstříc zázraku - Mat 14:15-20, Petr Geldner 11. 7. 10 mp3
  Misijní poslání sboru - Jan 17:20-21, Petr Kollenčík 27. 6. 10 mp3
  Vznešené postavení, zvláštní úkol - 1 Pt 2:1-9, Petr Geldner 20. 6. 10 mp3
  Kain a Ábel - 1 Moj 4:1-16, Bohumír Toušek 13. 6. 10 mp3
  Rozhodnutí k následování - Luk 9:57-62, Zdeněk Pinkas 6. 6. 10 mp3
  Láska s kompromisy - Zj 2:1-7 a 18-29, Pavel Paluchník 30. 5. 10 mp3
  Dostanete sílu Ducha svatého - Sk 1:1-11, Petr Geldner 23. 5. 10 mp3
  Tak já posílám vás - Jan 20:19-21, Petr Geldner 16. 5. 10 mp3
  Proč jsme tady - 2 Kor 5:20, Ľudovít Fekete 9. 5. 10 mp3
  Hledání Boží vůle - Luk 22:39-46, Michal Koudelka 2. 5. 10 mp3
  Poslání Ježíšových učedníků - Mat 28:16-20, Petr Geldner 25. 4. 10 mp3
  Následování Krista - Mar 1:16-20, Vladimír Horský 18. 4. 10 mp3
  Ježíšův pohřeb - Mat 27:57-66, Petr Geldner 11. 4. 10 mp3
  Život mezi výhrami a pády - Mat 28:1-10, Petr Geldner 4. 4. 10 mp3
  Ukřižování - Mat 27:32-56, Viktor Ber 28. 3. 10 mp3
  Ten muž tam umírá místo mne - Mat 27:11-26, Petr Geldner 14. 3. 10 mp3
  Jak se vyrovnat s hříchem - Mat 27:1-10, Ľudovít Fekete 7. 3. 10 mp3
  Před Veleradou - Mat 26:57-68, Petr Geldner 21. 2. 10 mp3
  Modlitba v Getsemane - Mat 26:36-56, Petr Geldner 14. 2. 10 mp3
  Zapřu nebo nezapřu? - Mat 26:30-35, Viktor Ber 7. 2. 10 mp3
  Poslední večeře - Mat 26:17-29, Petr Geldner 31. 1. 10 mp3
  Pomazání v Betánii - Mat 26:6-13, Ľudo Fekete 24. 1. 10 mp3
  Zrada Ježíše neruší Boží plány - Mat 26:1-4, Petr Geldner 17. 1. 10 mp3
  Buďte připraveni dát odpověď - 1Pt 3:15, Petr Geldner 10. 1. 10 mp3
  Milost a Pravda - Jan 1:14, Aleš Pinkas 3. 1. 10 mp3
  Láska nejvyšší dar - 1Kor 13, MichalKoudelka 27. 12. 09 mp3
  Ježíš přichází zcela nenápadně - Mat 25:35-36, Petr Geldner 20. 12. 09 mp3
  Hluché zástupy, Simeon a Anna - Luk 2:22-39, Petr Geldner 13. 12. 09 mp3
  Radost ve zkouškách - Jak 1:2, Mike Bowden 29. 11. 09 mp3
  Zdroj síly k životu - Řím 15:13, Petr Geldner 22. 11. 09 mp3
  Nebe není na Zemi - 2Moj 14, Jiří Bort 25. 10. 09 mp3
  O posledním soudu - Mat 25:31-46, Petr Geldner 8. 11. 09 mp3 svědectví mp3
  O naslouchání Božímu slovu, Zdeněk Pinkas 1. 11. 09 mp3
  Podobenství o hřivnách - Mat 25:13-30, Petr Geldner 25. 10. 09 mp3
  Matrix realita či iluze? - Neh 1:1-4, Ľudovít Fekete 18. 10. 09 mp3
  Podobenství o deseti družičkách - Mat 25:1-13, Petr Geldner 11. 10. 09 mp3
  O službě - Izajáš 1, Bohumír Toušek 4. 10. 09 mp3
  Podobenství o integritě - Mat 24:45-51, Petr Geldner 27. 9. 09 mp3
  Výzva k bdělosti - Mat 24:36-44, Petr Geldner 20. 9. 09 mp3
  Příchod Syna člověka - Mat 24:29-31, Petr Kollenčík 6. 9. 09 mp3
  Scény z katastrofického filmu v Bibli - Mat 24:15-28, Petr Geldner 30. 8. 09 mp3
  Jeruzaléme, Jeruzaléme - Mat 23:37-39, Viktor Ber 16. 8. 09 mp3
  Jak rozumět znamením času - Mat 24:3-14, Petr Geldner 9. 8. 09 mp3
  Předpověď zničení chrámu - Mat 24:1-2, Michal Koudelka 2. 8. 09 mp3
  Touha po nebeské vlasti - ..., Bohumír Toušek 26. 7. 09 mp3
  Jsme povoláni do společenství - Ef 2:11-18, Ľudovít Fekete 19. 7. 09 mp3
  Jak Ježíš nakládal s časem - Jan 17:4, Petr Geldner 12. 7. 09 mp3
  Běda zákoníkům a farizeům - Mat 24:13-36, Petr Geldner 28. 6. 09 mp3
  Události v Kafarnaum - Mat 9:9-13, Roman Neumann 21. 6. 09 mp3
  Varování před zákoníky - Mat 23:1-12, Petr Kol. 14. 6. 09 mp3
  Křest potvrzením proměny - 2 Kor 5:14-19, Petr Geldner 7. 6. 09 mp3 foto
  Čí je to syn - Mat 22:41-45, Petr Geldner 31. 5. 09 mp3
  Když selže otec a král - 2 Sam 19:1-9, Petr Plaňanský 24. 5. 09 mp3 doc
  Největší přikázání - Mat 22:34-40, Ľudovít Fekete 17. 5. 09 mp3
  Spor o vzkříšení - Mat 22:23-33, Petr Geldner 10. 5. 09 mp3
  Máš svatební šaty? - Mat 22:11-14 (návštěva Kolín), Petr Geldner 3. 5. 09 mp3 foto
  Velikonoce 9-13. 4. 09, 26. 10. 08 pozvánka foto
  Manželské večery - závěrečná party 22. 3. 09, foto
  Karneval 11. 3. 09, pozvánka foto
  Loučení s Bowdenovými 22. 2. 09, foto
  Vánoční slavnost 21. 12. 08, foto
  O daních - Mat 22:15-22, Petr Geldner 26. 4. 09 mp3
  Upevni mé kroky - Ž 119, Tomáš Pospíchal 19. 4. 09 mp3
  Vzkříšení a poslání - Mat 28, Viktor Ber 12. 4. 09 mp3
  Mé místo o Velikonocích - Mat 21:1-11, Ľudovít Fekete 5. 4. 09 mp3
  O Svatbě - Mat 22:1-10, Petr Geldner 29. 3. 09 mp3
  Podobenství o vinařích - Mat 21:23-46, Petr Geldner 22. 3. 09 mp3
  Podobenství o dvou synech - Mat 21:28-32, Ľudovít Fekete 15. 3. 09 mp3
  O Ježíšově autoritě - Mat 21:23-27, Petr Geldner 8. 3. 09 mp3
  Prokletí fíkovníku - Mat 21:18-22, Michal Koudelka 1. 3. 09 mp3
  Pomazání v Betanii - Mat 26:6-13, Mike Bowden 22. 2. 09 mp3
  Vyčištění chrámu - Mat 21:10-17, Petr Geldner 15. 2. 09 mp3
  Uzdravení slepých u Jericha - Mat 20:29-34, Petr Geldner 8. 2. 09 mp3
  Co chceš a jak to chceš - Mat 20:20-28, Ľudovít Fekete 1. 2. 09 mp3
  Třetí předpověď utrpení - Mat 20:17-19, Petr Geldner 25. 1. 09 mp3
  Služba - 2. Korintským 9:8-15, Ľudovít Fekete 18. 1. 09 mp3
  Vylévej své srdce jako vodu - Pláč 2:19, Petr Geldner 11. 1. 09 mp3
  O majetku - Mat 19:23-30, Zdeněk Pinkas 4. 1. 09 mp3
  Příbytek Boží uprostřed lidí - Zj 21:1-3, Bohumír Toušek 28. 12. 08 mp3
  Půlnoční - Luk 2, Petr Geldner 24. 12. 08 mp3
  Co tu chce smrt? - Mat 2:13-18, Petr Geldner 21. 12. 08 mp3
  Přivítejme Krále - Luk 1:5-25, Petr Geldner 14. 12. 08 mp3
  Bůh přichází - Mat 21:1-14, Ľudovít Fekete 7. 12. 08 mp3
  O majetku - Mat 19:16-22, Petr Geldner 30. 11. 08 mp3
  O dětech - Mat 19:13-14, Petr Geldner 23. 11. 08 mp3
  Lidský život - Žalm 90, Jan Kašper 16. 11. 08 mp3
  Otevření nového dětského hřiště, 26. 10. 08 pozvánka foto
  O manželství - Mat 19:1-12, Petr Geldner 9. 11. 08 mp3
  Odpuštění - Mat 18:23-35, Ľudovít Fekete 2. 11. 08 mp3
  Vize - Podpora - 1 Kor 15:58, Petr Geldner 26. 10. 08 mp3
  Vize - Učednictví - Gal 4:19, Petr Geldner 19. 10. 08 mp3
  Nebudete-li jako děti - Mt 17:10-14, Ľudovít Fekete 12. 10. 08 mp3
  Odpouštění - Mt 18:21-22, Viktor Ber 5. 10. 08 mp3
  Vize - evangelizace - Mt 28:16-20, Petr Geldner 28. 9. 08 mp3
  Pevný základ - 2Kor 1:21-22, Miloslav Košťál 21. 9. 08 mp3
  Úvod k vizi - Př 29:18, Petr Geldner 14. 9. 08 mp3
  Varování před svody - Mt 18:6-9, Ľudovít Fekete 7. 9. 08 mp3
  Je napomínání nutné - Mt 18:15-17, Petr Geldner 31. 8. 08 mp3
  English Camp Malenovice 9-16. 8. 08 foto
  Víra - 1Pt 2:6, Bohumír Toušek 24. 8. 08 mp3
  Voda života - Jan 4, Mike Bettig 17. 8. 08 mp3
  Puťák Malá Skála 1.-2. 8. 08 foto
  Modlitba, Jan Valeš 3. 8. 08 mp3
  Mat 18:1-5, Petr Geldner 27. 7. 08 mp3
  Platí váš Mistr daně? - Mat 17:24-27, Viktor Ber 20. 7. 08 mp3
  Být světlem - Fil 2:12-16, Aleš Pinkas 13. 7. 08 mp3
  Vydán do rukou lidí - Mat 17:22-23, Mike Bowden 6. 7. 08 mp3
  Sborová dovolená Jindřichov 28.6-5. 7. 08 foto
  Uzdravení náměsíčného - Mat 17:14-21, Zdeněk Pinkas 29. 6. 08 mp3
  Přitažlivá církev, Bronislav Kaleta 22. 6. 08 mp3
  Proměnění na hoře, Petr Geldner 15. 6. 08 mp3
  Sjezd Sázavy 7. 6. 08 foto
  Pozvání k oddanému životu, Petr Geldner 8. 6. 08 mp3
  Požehnání Josefíny Berové, Petr Geldner 8. 6. 08 mp3
  Předpověď utrpení, Viktor Ber 1. 6. 08 mp3
  Kdo je Ježíš pro tebe, Petr Geldner 25. 5. 08 mp3
  Kvas farizeů a saduceů - Mat 16:5-12, Petr Kol. 18. 5. 08 mp3
  Oboroh (koncert) 17. 5. 08 foto
  Zůstávat v Kristu, David Staedtler 11. 5. 08 mp3
  Boží přítomnost, Mike Bowden 4. 5. 08 mp3
  Nasycení čtyř tisíců, Petr Dvořáček 27. 4. 08 doc
  Řekněte to zvlášt Petrovi, Bohumír Toušek 20. 4. 08 mp3
  Ježíš poskytuje pomoc, Petr Geldner 13. 4. 08 mp3
  Křesťanský růst, Jan Valeš (ETS) 6. 4. 08 mp3
  Basketball party, Timothy Lyle (BK Sadská) 30. 3. 08 mp3 foto
  Síla víry, Petr Geldner 30. 3. 08 mp3
  Rozloučení se sestrou Miladou Pinkasovou, Petr Geldner 29. 3. 08 mp3 foto, vzpomínka pdf
  Ježíš vyvýšený, Petr Geldner 23. 3. 08 mp3
  Aby uvěřili - Velký pátek, Mike Bowden 21. 3. 08 mp3
  Triumf krále - Palmová neděle, Petr Geldner 16. 3. 08 mp3
  Poslání církve VI - Církev jako velvyslanectvi, Petr Geldner 9. 3. 08 mp3
  Učedníci a církev, Viktor Ber 2. 3. 08 mp3
  Poslání církve V - Církev jako rodina, Petr Geldner 24. 2. 08 mp3
  Poslání církve IV - Církev jako jedno tělo, Petr Geldner 17. 2. 08 mp3
  Poslání církve III - Církev jako národní tým, Petr Geldner 10. 2. 08 mp3
  Uctívání jako smysl církve, Mike Bowden 3. 2. 08 mp3
  Poslání církve II - Církev jako zrcadlo, Petr Geldner 27. 1. 08 mp3
  Poslání církve I - Církev jako obraz, Petr Geldner 20. 1. 08 mp3
  Žijte tak, abyste se líbili Bohu, Petr Geldner 13. 1. 08 pdf
  Výsledky turnaje ve stolním tenise 12. 1. 08 více... pdf foto
  Přišli se mu poklonit, Bohumír Toušek 6. 1. 08 mp3 doc
  Křest Kolín, Petr Geldner 5. 1. 08 mp3
  Ekumenická bohoslužba, Petr Geldner 1. 1. 08 mp3
  Nejhorší zdroj znečištění, Petr Geldner 30. 12. 07 mp3
  Půlnoční, Viktor Ber 24. 12. 07 mp3
  Nejvzácnější dárek, Petr Geldner 23. 12. 07 mp3
  Pramen živé vody, Mike Bowden 16. 12. 07 mp3
  Vánoční kavárna 9. 12. 07 více... foto
  Přišel, přijde a přichází, Petr Geldner 9. 12. 07 mp3
  Tradice otců, Petr Geldner 2. 12. 07 mp3
  Děti, David Novák 25. 11. 07 mp3 foto
  Svědectví Teen Challenge; kázání Viktor Ber 18. 11. 07 mp3
  Slavnostní bohoslužba 14:30h 11. 11. 07 mp3 foto
  Víra a strach Mat 14:22-33, Petr Geldner 11. 11. 07 mp3
  Dům Boží - Bétel (Gen 28), Petr Geldner 4. 11. 07 mp3 foto
  Nasycení zástupů, Michal Koudelka 21. 10. 07 mp3
  Fotky z English Campu v Malenovicích 2007 11. 8. 07 foto