Neděle 14. dubna 2019

Mimořádná oznámení:

  • Pozvání ke kávě a čaji – všechny srdečně zveme ke kávě, čaji a k rozhovorům ve Velkém klubu.
  • Vstoupili jsme do velikonočního týdne – věnujme pozornost všem společným shromážděním, která jsou připravena, těm pravidelným i mimořádným. 
  • Staršovstvo v pondělí – starší se sejdou v pondělí v 18 hodin.
  • Sederová večeře – ve čtvrtek se koná Sederová večeře od 18 hodin. Zapište, prosíme, v mezipatře svou účast. A také prosíme pomocníky, aby se přihlásili.
  • Velký pátek – ráno v 10 hodin se uskuteční v našem sboru celopražská velkopáteční bohoslužba, kázat bude předseda Rady CB David Novák.

Na Velký pátek večer se náš sbor sejde v Kostele u Klimenta v 18 hodin ke společné bohoslužbě se sestrami a bratřími z evangelického sboru. Slavena bude večeře Páně. U nás v Soukenické večer shromáždění nebude!

  • Dorost – od pátku 19. 4. do pondělí 22. 4. jede dorost na akci do Trhových Svin. Klasický dorost tedy nebude.
  • Besídka a náboženství – příští neděli bude besídka jako obvykle, vyučování náboženství ale nebude.
  • Vítání Vzkříšeného – příští neděli jsme zváni přivítat vzkříšení na Letné v čase východu slunce, tj. v 5.58 hodin.
  • Modleme se za nemocné – sestru Plichtovou, Šimicovou, Minářovou, Světlíkovou, a bratry Mikuleckého, Krause, Jonathana Vernera. I nadále se modleme za kazatele Daniele Smetanu, jehož stav se ale výrazně zlepšil, ale nyní akutně také za kazatele Andreje Beňu.

Bratr kazatel Andrej Beňa včera při rozloučení s kazatelem Josefem Škrobákem ztratil vědomí. Byl bezprostředně odvezen ze Vsetína do zlínské nemocnice, kde diagnostikovali mozkovou mrtvici a hematom na mozku. Jeho stav není kritický, ale je vážný. Rodina bratra kazatele Beni prosí a zároveň děkuje za přímluvné modlitby a za podporu.

  • Výlet besídky – v neděli 12. 5. proběhne výlet besídky, začne hned po shromáždění společným obědem.

Pravidelná oznámení:

Úterý:        biblické hodiny v Soukenické v 15.00 hod. V 18.30 hod. V rámci programu 40 dní s Biblí „Jsme pokřtěni v Krista“ budeme studovat téma: „Večeře Páně“, přečtěme si 1. Korintským 11,17-34.

Středa:      zkouška pěveckého sboru v 18.00 hodin.

Čtvrtek:     Awana v 16.30 hod.

Čtvrtek:     mládež v 18.00 hod.

Pátek:       klasickýdorost nebude

Neděle:     příští neděli se bude konat shromáždění v obvyklém čase v 10.00 hod. Slavena bude večeře Páně. V 9.00 hod. se sejdeme k modlitbám v Knihovně.

Komentáře nejsou povoleny.