Neděle 31. května 2020

  • Srdečně zveme k našim nedělním bohoslužbám – na celý červen jsme připravili dvoje nedělní bohoslužby – klasické od 9.30 do 10.20 hod. a pak rodinné určené především dětem od 11.00 do 12.00 hod. Od 14.00 se pak začnou opět uskutečňovat bohoslužby rusky mluvícího sboru. Příští neděli budeme slavit svatou Večeři Páně.
  • Pondělí – v 18.00 se sejde staršovstvo
  • Úterý – biblické studium O modlitbě: Modlitba za spasení a Ducha svatého. Sejdeme se v Malém sále v 15.00 hod. a v 18.30 hod.
  • Středa – sejde se pěvecký sbor v 18.00 hod.
  • Čtvrtek – mládež v 18.30 hod.
  • Pátek – dorost odjíždí na víkendový puťák po krásách naší vlasti, takže klasická schůzka dorostu se konat nebude.
  • Sborové listy – všem jsou k dispozici vytištěné Sborové listy na měsíc červen. Jsou v něm mj. důležité informace o sborové dovolené, dorostovém a příměstském táboře.
  • Modleme se – za duchovní obnovu sboru i celé církve a za obnovení fungování sboru a církve v době po zrušení mimořádného stavu.

Přimlouvejme se za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy, za sestry: Martu Skalickou, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Naďu Minářovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a další.

Komentáře nejsou povoleny.