neděle 6. ledna 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
studentské bohoslužby dnes večer: 19 h
slovem slouží: Petr Pokorný    
 
pondělí:
staršovstvo: 18.00 h
 
úterý:
úterní biblické hodiny ještě nebudou
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
18,00 h – AGLOW
 
Program večerů v rámci týdne modliteb s pozváním pro sbory CB i ekumenu
 
pondělí 8.1. v 18 h ČCE Praha 2, Korunní 60
káže pater. Houška a kazatel Jonczy
 
úterý 9.1. v 18 h CB Praha 1, Soukenická 15
káže Petr Grulich
 
středa 10.1. v 18 h CB Praha 3, Koněvova 24
káže Josef Červeňák
 
čtvrtek 11.1. v 18 h CB Praha 5, Vrázova 4
káže Pavel Mošner
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich 
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
13. 1. bude „Šabachfest“ – informace na nástěnce.
V neděli 14. 1. po shromáždění se sejde tým na přípravu bohoslužeb.
V neděli 14. 1. v 16.30 h bude v našem sboru vzpomínkové shromáždění na kazatele Josefa Michala.
 
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Možnost objednávat časopisy na příští rok (Brána, Mana, ET-KJ, ŽV) – u Petry Sovové v Knihovně.
Lednové číslo Brány je již k vyzvednutí.
 
Prosíme, sdělte nám změny v adresách, e-mailech a telefonních číslech (nejlépe Petře Sovové).
 
Zítra v pondelí 8.1. budou v Praze manželé Kathy a John Lesondakovi, kteři před
několika lety – se svými šesti dětmi – patřili do našeho sboru. Kdo má zájem
se s nimi setkat, může přijít v době mezi 17 a 20 hodinou do klubu zde v
Soukenické.

Komentáře nejsou povoleny.