02.07.2017 10.00 Bohoslužba
09.07.2017 10.00 Bohoslužba



Online přenos bohoslužeb naleznete každou neděli od 10:00 zde





Stránky jsou umístěny na serveru www.cb.cz, který je vystavěn na volně šiřitelném software.