Advent a Vánoce

Advent a Vánoce

Prosinec 2017 Zveme všechny, kteří si chtějí spolu s námi připomenout a oslavit Kristův příchod na svět, k našim prosincovým setkáním. Budeme si vyprávět příběhy spojené s Ježíšovým narozením a…

Dětská vánoční slavnost

Dětská vánoční slavnost

17. prosince 2017 / 9:30 Děti z nedělní besídky oslaví příchod Spasitele vánočním pásmem písniček a vystoupení. Mladší děti si připravily hru Betlémská hudba, starší pak představení Osel. Přijďte…

Vánoční setkání seniorů

Vánoční setkání seniorů

17. prosince 2017 / 12:00 Po nedělní dětské vánoční slavnosti jsou všichni senioři smíchovského sboru srdečně zváni ke společnému obědu a následnému posezení. Oběd zahájíme ve 12 hodin….

Silvestrovské setkání

Silvestrovské setkání

31. prosince / 17:00 Zastavení na cestě Život je cesta. Narozením jsme byli postaveni na start, cíl je ve věčnosti. Pán Bůh nás obdaroval tím, že…

Bohoslužby, setkávání

Bohoslužby, setkávání

Týdenní program Neděle: 8:45 – Modlitební chvíle, 9:30 – Bohoslužba a program pro děti Úterý: 9:30 – Setkání maminek, 18:00 – Mládež * Čtvrtek: 18:30 – Biblická…

Lidé

 • Jan Valeš
  Jan Valeš
  Kazatel Sboru Praha 5 – Smíchov

 • david_kasper
  David Kašper
  Kazatel samostatné stanice v Berouně

 • tomas_chraska
  Tomáš Chráska
  Místopředseda staršovstva

 • jan_mecek
  Jan Macek
  Vedoucí mládeže

 • x-default
  Marie Veselá
  Vedoucí dluhové poradny

Více o sboru

kdo jsme

 • Kde nás najdete

  V Praze 5 na Smíchově jste nás mohli najít už v roce 1894, ve Vrázově ulici pak od roku 1903. Nebylo složité se orientovat. Přes jeden blok byl pivovar a hned vedle Sokolovna, kdo chtěl, našel.

  Dnes je to stejné. Sborový dům, pivovar i Sokolovna jsou na stejném místě. Kromě toho však můžete ještě kliknout na naše webové stránky, napsat na e-mailovou adresu anebo zatelefonovat na patřičné telefonní číslo.

  V koho věříme

  Rádi vás však přivítáme osobně. Nejen na bohoslužbách, ale rovněž při rozhovorech o životě, smyslu existence a především o Kristu. Neboť v Krista věříme, Krista zvěstujeme, s Kristem a podle něho chceme žít.

  Protože: On je obraz Boha neviditelného… V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi… On předchází všechno, všechno v něm spočívá… (Bible)

  Co vyznáváme

  Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána, přijímáme Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života.

  Také se hlásíme se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí.

Čas bohoslužeb & Adresa
Neděle v 9:30
Církev bratrská Praha 5 – Smíchov | Vrázova 4.