Bible živá, nebo mrtvá?

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Berouně

Církev bratrská v Berouně pořádá v novém roce cyklus přednášek. Přijďtě se zamyslet a diskutovat.
Letáček k akci si můžete stáhnout zde.

Velká část dnešní společnosti se shodne na tom, že Bible byla důležitou knihou v historii Evropy a západního světa. Zároveň člověka napadá řada pochybností o její věrohodnosti a užitečnosti: Nejde jen o sbírku starodávných textů plných omylů? Je vůbec možné současný text Bible ztotožňovat s původními texty? Nebyla při jejím vzniku úmyslně opominuta některá jiná „evangelia“, která se editorům nehodila? Nesloužila Bible především jako nástroj nadvlády mocichtivých lidí nad ostatními? Může Bible vůbec něčím prospět přemýšlejícímu člověku ve 21. století?

Otázky po smyslu a původu života si lidé kladou od nepaměti, věnuje se jim řada odborných i populárních knížek, umělci i vědci si s nimi lámou hlavu. Snad každý člověk se někdy v životě zastaví a zamyslí na smyslem svého života. Někdy jsme ale těmito otázkami už možná otráveni a unaveni. S čím do této debaty přichází Bible? Může vůbec přinést něco svěžího, přínosného a zajímavého?

Umírá, kdo nemá, trpí bezmocní, grázlům se daří, a – Bůh se dívá. Co je to za spravedlnost, kterou Bible u Boha zdůrazňuje? A vůbec, není nemístné po všech náboženských konfliktech v Evropě spojovat Bibli se spravedlností? Co vlastně o spravedlnosti Boží a lidské říká Bible?

Myšlenka svobody jednotlivce bývá považována za jeden z pilířů západní civilizace. Tato civilizace byla v mnoha ohledech formována křesťanstvím. Velká část dnešní společnosti se ale zároveň domnívá, že křesťanství člověka o svobodu naopak připravuje: musíš dělat to a ono a nesmíš naopak tamto. Odkud ten rozpor? A v čem je vlastně podstata křesťanské svobody? Proč ji Bible považuje za zásadní zisk, který věřící člověk získává?