logo.svg
  • Protože vybrané téma je hodně aktuální.
  • Protože se jedná o jedinou konferenci v rámci CB pro všechny generace.
  • Protože si na různých seminářích mohu ujasnit odpovědi na mnohé pichlavé otázky.
  • Protože i skrze tuto konferenci mohu prožít povzbuzení, zapálení a inspiraci do života a do služby.
  • Protože zde mohu prožít společenství s dalšími křesťany.
  • Protože díky společenství této konference zjistím, že církev – tedy tělo Kristovo, sahá za hranice mého sboru, města.
  • Protože konference Přihořívá se minulý rok skvěle vydařila, což nás povzbudilo jít do této konference znova.
  • Protože v neděli budou mít svůj speciální program děti.