You are hereKdo jsme

Kdo jsme


 CB Rajská Zahrada
- jsme misijní stanicí Sboru Církve bratrské v Praze 9 - Černý Most (www.cb.cz/cerny.most)
- jsme lidmi, kteří se osobně setkali s Boží láskou a odpuštěním skrze Ježíše Krista,
  a kteří mají naději pro život vezdejší i ten věčný.
- jsme na Černém Mostě proto, abychom svými životy, postoji, příkladem přiblížili Boží lásku těm,
  kteří ho ještě osobně neznají.
- chtěli bychom být otevřeným společenstvím, které je charakteristické láskou, povzbuzováním,
  milostí a pravdou, a které je připraveno pomoci tam, kde je potřeba.

  Naše vyznání víry viz: www.cb.cz


Kým jsme a máme být:

Z Boží milosti skrze víru...
JSME součástí RODINY Božích dětí, které žijí KE SLÁVĚ svého Otce,
byli jím POSLÁNI SLOUŽIT tomuto světu k záchraně
a UČÍ se od Boha i sebe navzájem opravdově žít.

Tagy